Imate PITANJA o Paketu za mobilnost? Ovaj portal možda može da pomogne!

Međunarodna unija drumskog transporta (IRU) pokrenula je novu veb-stranicu, kako bi poboljšala razumevanje pravila evropskog Paketa za mobilnost.

Na novom portalu nalaze se sve ključne informacije o primeni, navodi IRU. One će omogućiti prevoznicima putnika i robe i drugim akterima u transportnoj industriji da budu u toku sa najnovijim dešavanjima u pravnim, praktičnim i operativnim aspektima novih pravila na nivou Evropske unije i na nacionalnom nivou.

Većina sekcija portala je javno dostupna, a neke oblasti su rezervisane za članove IRU.

– IRU i njeni članovi neprestano su pozivali vlasti tokom poslednjih godina da razjasne i protumače pravila Paketa mobilnosti 1 kako bi transportne kompanije mogle da ih razumeju i da ih se u potpunosti pridržavaju – navodi IRU

– Novi portal objedinjuje sve na jednom mestu. To će olakšati i brže pronalaženje ključnih informacija, ali i približiti zakon onima koji moraju da ga primenjuju. Nastavićemo da ažuriramo portač novim informacijama i pojašnjenjima od strane EU i nacionalnih vlasti – dodaju.

Pre skoro dve godine, u avgustu 2020, zakonodavci EU usvojili su paket socijalnih i tržišnih pravila za pristup drumskom saobraćaju – Paket mobilnosti 1, nakon četiri godine intenzivnih pregovora. Nove odredbe počele su postepeno da se primenjuju, sa ključnim izmenama od ove godine.

  • Podsećamo vas da tekstove koje je PlutonLogistics dosada objavio o Paketu mobilnosti možete pročitati OVDE. 

Dve godine kasnije, zvanična pojašnjenja i dalje su „razbacana“ na različitim mestima, poručuje IRU. Novi portal će sve to objediniti na jednom mestu, i to obuhvatajući 4 ključna segmenta:

  • pravila o vremenu vožnje i odmora i tahografima;
  • upućivanje vozača;
  • pristup profesiji;
  • pristup tržištu drumskog teretnog transporta.

Portalu možete da pristupite OVDE.