Inicijativa za ratifikaciju protokola uz CMR konvenciju

Sa ciljem obezbeđivanja pune pravne sigurnosti srpskih prevoznika koji obavljaju međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ je potpredsednici vlade i ministarki građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorani Mihajlović podnelo inicijativu za ratifikaciju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) zaključenog 5. jula 1978. godine u Ženevi.

Od 55 država koje su pristupile Konvenciji o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) zaključene 19. maja 1956. godine u Ženevi, svega 13 država, među kojima je i naša, nisu ratifikovale Protokol uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). Od tih 13 država pojedine države su već u postupku ratifikacije.