Ispit za TEHNIČARE u radionici za TAHOGRAFE – prolećni rok 2021.

Agencija za bezbednost saobraćaja organizovaće 6. maja 2021. polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe.

Lice koje želi da polaže ispit, podnosi Agenciji zahtev za polaganje ispita najkasnije 15 dana pre početka ispitnog roka, odnosno najkasnije 21. aprila 2021. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela i polaže pred komisijom, koju obrazuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Teorijski deo ispita polaže se pismeno (putem testa), i usmeno pred Komisijom. Praktični deo ispita podrazumeva demonstraciju poslova kontrole i pregleda tahografa na način propisan Pravilnikom o radionicama za tahografe.

Ispit je organizovan tako da se teorijski i praktični deo ispita polažu odvojeno, odnosno različitim danima.

Kandidat prvo pristupa polaganju teorijskog dela ispita, koji će biti organizovan u više gradova u Republici Srbiji, regionalno raspoređeno prema mestu prebivališta prijavljenih kandidata.

Kandidati koji uspešno savladaju teorijski deo ispita biće pozvani na praktični deo ispita.

Praktični deo ispita polagaće se u Beogradu, u prostorijama AMK Jedinstvo, Cara Dušana 49 Zemun. Raspored za polaganje praktičnog dela ispita će biti naknadno istaknut na internet stranici Agencije.

Sve informacije o načinu podnošenja zahteva za polaganje ispita možete pogledati OVDE.

Izvor: Agencija za bezbednost saobraćaja