Italija na korak do uvođenja e-CMR

Pet italijanskih transportnih kompanija učestvovalo je u pilot projektu e-CMR sa ciljem analize primene elektronskog tovarnog lista (e-CMR) u svakodnevnoj praksi.

Završetak pilot projekta objavilo je početkom novembra italijansko udruženje Unioncamere.

Tokom projekta e-CMR, prevoznici su izvršili transport (ukupno 100 međunarodnih transporta sa papirnim i digitalnim tovarnim listovima) u Italiji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Švajcarskoj.

Prema italijanskom udruženju, e-CMR je prilika za modernizaciju i unapređenje kvaliteta logistike.

Sledeća faza projekta obuhvata analizu prikupljenih podataka, u cilju definisanja prednosti i mana digitalizacije tovarnog lista i definisanja smernica za italijanske vlasti za primenu e-CMR, prenosi kamion-bus.hr.

Pomenuti projekat deo je šire reforme za pojednostavljenje logističkih procedura i digitalizaciju dokumenata.

Ciljevi projekta bili su dvostruki: da se verifikuju konkretne prednosti elektronskog dokumenta u odnosu na njegovu papirnu verziju i da se otkriju ključni kritični aspekti.

Testiranje primene elektronskog tovarnog lista sprovedeno je nakon pripremne faze konsultacije sa najvažnijim stejkholderima – uključujući trgovinska udruženja i transportna preduzeća,

  • PROČITAJTE I:

Čemu služi CMR tovarni list, koja je njegova funkcija?

Koji je značaj potpisivanja CMR-SDR protokola iz 1978. za srpske prevoznike u drumskom saobraćaju?