Izmene u BIREG sistemu u Mađarskoj

Ministarstvo za inovacije i tehnologiju Mađarske unapredilo je BIREG sistem novim funkcionalnostima koje su na snazi od 6. oktobra.

Unapređen je modul koji se odnosi na mesta utovara/istovara, odnosno dodata je nova funkcija obaveštavanja primaoca/pošiljaoca o prispeću vozila (tereta) putem elektronske pošte.

– Od 6. oktobra, mesta za utovar/istovar će primati automatsku poruku kroz BIREG sistem, ako je transportna kompanija registrovala pošiljku koja stiže na mesto utovara/istovara. Sistem povezuje transport sa utovarnim/istovarnim mestom na osnovu naziva/adresa preduzeća i šalje prethodno obaveštenje na naznačenu e-mail adresu. Ovo omogućava mestu za utovar/istovar da zna BIREG identifikacioni broj koji je prevoznik zabeležio u BIREG pre dolaska, što čini još bržom i lakšom proveru dozvola po dolasku na mesto utovara/istovara – pojašnjavaju u mađrskom udruženju drumskih prevoznika MKFE za PlutonLogistics. 

MKFE precizira da se ova opcija odnosi samo na ona utovarna/istovarna mesta u Mađarskoj, koja već imaju korisnički nalog u BIREG sistemu. Zbog toga se svima koji primaju pošiljke koje podležu obavezi registrovanja u BIREG sistem, preporučuje da otvore, odnosno kreiraju profil, kako bi pojednostavili rad.