Kabotaža

Kabotaža je prevoz putnika i/ili tereta između pojedinih mesta na području jedne države. Pojam je  u početku bio vezan za pomorski prevoz obalnim vodama, odnosno na prevoz putnika i tereta brodom iz jedne u drugu luku iste države njenim teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama, a zatim se njegovo značenje proširilo i u avio, železničkom, kao i u drumskom prevozu.

Pojam kabotaža najčešće se koristi u kontekstu prava obavljanja kabotaže, odnosno prava obavljanja prevoza putnika ili tereta na području jedne države. Države po pravilu dopuštaju obavljanje kabotaže na svom području jedino domaćim prevoznicima, dok strani prevoznici ne mogu ili pod vrlo restriktivnim uslovima mogu obavljati prevoz robe i putnika između dva mesta na teritoriju strane države.

To je jedan od oblika protekcionizma, a države ga obrazlažu sopstvenim (privrednim) interesima i interesima javne sigurnosti. U Evropskoj uniji dolazi do liberalizacije ovakvog režima, odnosno dopušteno prevoznicima iz jedne države članice obavljanje kabotaže na području druge države članice najčešće pod istim uslovima kao i domaćim prevoznicima, dok se prevoznici izvan EU smatraju stranim prevoznicima.