KO ima popust na KAZNE u Nemačkoj – Pojedinim vozačima do 50% “jeftinije”

Dokument Savezne kancelarije za prevoz tereta (BAG) koji je nedavno pribavio nemački logistički portal DVZ otkrio je da se vozačima kamiona iz određenih zemalja odobravaju značajni popusti na kazne za saobraćajne prekršaje!

Za isti prekršaj Hrvatu tako sleduje niža kazna nego Nemcu, ali viša nego Slovencu. Zvuči nelogično? Sličnog je mišljenja i nemačko Savezno udruženje teretnog transporta, logistike i zbrinjavanja otpada (BGL), koje je po objavljivanju ove vesti saopštilo da nikada nisu čuli za postojanje takvog popisa ili prakse. Štaviše, BGL se oštro pobunio, zahtevajući reviziju propisa i razmatranje na koji način su kazne strukturirane prema zemljama.

U pitanju je dokument “nacionalni popusti”, koji je u upotrebi još od 2017. – što je BAG i potvrdio, uz obrazloženje da se prilikom određivanja kazne u obzir uzima i ekonomsko stanje vozača.

Prema DVZ-u, lista sadrži ukupno 185 zemalja, a vozači iz 21 zemlje (od toga 7 članica EU) ostvaruju popuste na kazne. Kako je objavio nemački logistički portal, vozači teretnih vozila iz Turske, Slovenije, Bugarske ili Slovačke dobili bi popust od 50%, a vozači iz Češke, Poljske, Rusije, Mađarske ili Hrvatske 25% u odnosu na standardne cifre.

U odgovoru na upit portala PlutonLogistics, BAG potvrđuje ovu praksu, uz neka dodatna pojašnjenja:

– Za BAG su merodavne smernice sadržane u relevantnim saveznim katalozima novčanih kazni. Oni se zasnivaju na prosečnom dohotku zaposlenog u Nemačkoj. Proračun određenog iznosa kazne vrši se u skladu sa zakonskim kriterijumima. Pritom se mora uzeti u obzir značaj upravnog prestupa i stepen odgovornosti dotičnog, a posebno njegove ekonomske prilike.

Vozači koji nemaju prebivalište u Nemačkoj i koji su zaposleni u kompanijama koje nemaju sedište u Nemačkoj imaju prihod koji je uglavnom znatno ispod uobičajenog nivoa zarada u Nemačkoj. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, BAG mora stoga osigurati da novčana kazna bude proporcionalna situaciji sa prihodom dotične osobe i da je ne opterećuje prekomerno – stoji u pisanom odgovoru Savezne kancelarije za prevoz tereta dostavljenom našem portalu.

Ono što nismo uspeli da dobijemo, jeste zvanična potvrda dali su srpski vozači na “listi za popust” i o kom procentu je reč, budući da portparol BAG ovo pitanje nije komentarisao.

Kome i koliko

Reagujući na vest, predstavnik BGL Dirk Engelhardt rekao je nema ništa loše u principu da se uzima u obzir ekonomska situacija vozača. Međutim, nije mogao da ne primeti da se postavlja pitanje jesu li popusti od 25% i 50% primereni, kada se ima u vidu paritet kupovne moći.

Tim povodom organizovana je i konferencija za štampu udruženja Camion Pro. Predstavnik ovog udruženja rekao je da bi se kazne za administrativne prekršaje mogle smanjiti u pojedinačnim slučajevima u zavisnosti od ekonomske situacije, ali ne i prema ovakvom principu. Istakao je da su “kazne u Nemačkoj već vrlo niske prema međunarodnim standardima”.

– Činjenicu da sada postoje popusti na kršenja propisanog vremena vožnje i druge administrativne prekršaje teško je prihvatiti – rečeno je.

Za prevoznike BEZ POPUSTA

Popusti se odnose na sve prekršaje vozača za koje je predviđena kazna od 250 eura i više. Ono što je važno istaći, jeste da se popusti NE ODNOSE na kazne za prevoznike.

– Nema razlike u visini novčanih kazni za preduzetnike. Osiguranje poštene konkurencije u teretnom transportu je u fokusu aktivnosti BAG-a. Važno nam je da istaknemo da se u slučaju prekršaja od strane preduzetnika primenjuje jedinstvena novčana kazna bez obzira na lokaciju kompanije, posebno u pogledu poštovanja odredbi o odgovornosti kupaca i kabotaži – navodi se u saopštenju koje je BAG objavio na svojoj zvaničnoj stranici.