Koje zemlje u Evropi beleže najviše PRAZNIH TURA?

U 2020. godini, oko jedne petine ukupnog drumskog teretnog saobraćaja u Evropskoj uniji obavljala su prazna vozila, odnosno vozila bez tereta, pokazuje najnoviji izveštaj Eurostata. Udeo performansi praznih vozila u ukupnom broju vkm (vehicle-kilometres) je značajno veći u domaćem transportu članica Unije (24%), u poređenju sa međunarodnim transportom (13%).

Najveći procenat „praznih kilometara“ ima Kipar (oko 44%), što je i očekivano s obzirom na to da je ostrvo i da je prevoz robe u velikoj meri jednosmeran. Slično je i sa Irskom, gde udeo iznosi 34%, a isti rezultat zabeležen je i u Austriji. Moglo bi se reći da je saobraćaj daleko bolje organizovan u Belgiji, koja beleži svega 6% praznih kilometara, i Danskoj (8%).

U susednoj Hrvatskoj, u unutrašnjem transportu vozila su oko 35% kilometara prešla bez tereta, a situacija u međunarodnom transportu nešto je bolja, jer na prazne ture odlazi oko 17% pređenih kilometara.

Izvor: Eurostat

Na osnovu ovih podataka primetna su dva trenda među državama. Najpre, prazna putovanja su češća u domaćem transportu, gde su pređene razdaljine mnogo kraće.

Nasuprot tome, većina država prijavila je znatno niži udeo praznih ruta u međunarodnom transportu, što bi značilo da postoji veliki ekonomski značaj u mogućnosti preuzimanja tereta za povratna putovanja u međunarodnom transportu.

Novi Paket mobilnosti koji uvodi EU mogao bi upravo raditi nauštrb ovih pogodnosti. Naime, sa stupanjem novih propisa na snagu u februaru 2022. godine, prevoznici će imati nekoliko novih mera koje će im verovatno dodati još koji prazan kilometar. Novi propisi nalagaće vraćanje kamiona u matičnu državu na svakih osam nedelja, kao i da nakon tri obavljene kabotaže, prevoznik ne može da obavi novu u naredna četiri dana. Obaveza da se u određenom roku vrate znatno će otežati nalaženje tereta za povratak kući. Osim toga, jasan je negativan uticaj takvih pravila na životu sredinu.

Kompletan izveštaj Eurostata možete pogledati OVDE.

Podeli na društvenim mrežama: