Licenca za transport robe u SLOVENIJI – koje uslove treba ispuniti?

Drumski transport robe u Srbiji tokom prethodnih godina konstantno je među 5 najpopularnijih delatnosti privrednih društava. Slična situacija je i u Sloveniji, gde je transportna delatnost, prema statističkim podacima, veoma popularna – tik uz sektor građevine.

Kako otvoriti transportnu kompaniju i kakvi su uslovi za dobijanje licence za obavljanje delatnosti transporta u Sloveniji, dva su najvažnija pitanja koja se postavljaju.

U prevozničkom poslu, u Sloveniji je najčešći oblik d.o.o. koje otvara fizičko lice. Za otvaranje takve firme potreban je kapital od 9.000 evra za prvo vozilo i 5.000 evra za svako sledeće. Osim toga, vlasnicima i direktorima slovenačke firme neophodni su slovenački poreski brojevi. Takođe, svakoj kompaniji u Sloveniji potrebna je i poslovna adresa, a za transportnu firmu i sopstvena kancelarija.

Koji su uslovi za dobijanje transportne licence?

Za dobijanje transportne licence, firme moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

– Dobra reputacija – nekažnjavanje;
– Odgovarajući finansijski položaj;
– Kvalifikovano lice koje obavlja poslove upravljanja prevozom /rukovodilac transportom;
– U posedu ili iznajmljeno najmanje jedno motorno vozilo registrovano u Sloveniji, za svaku vrstu transporta;
– Plaćene poreske obaveze i doprinosi za socijalno osiguranje, ispunjavanje uslova u vezi sa sedištem firme (poslovni prostor, oprema, arhiviranje dokumentacije i drugo).

Kada je reč o kriterijumu poslovnog prostora – za dobijanje transportne licence firma u Sloveniji mora da poseduje ili iznajmi poslovni prostor.

Veličina poslovnog prostora određuje se prema broju vozila u vlasništvu registrovane prevozničke firme kojoj se izdaje transportna dozvola. Radno vreme mora biti istaknuto na vidljivom mestu, sa minimalnim trajanjem od 6 sati dnevno. U poslovnom prostoru firma mora voditi kadrovsku evidenciju, računovodstvenu i poslovnu dokumentaciju, kao i dokumentaciju s podacima o vremenu vožnje i odmora. kao i ostale dokumente vezane za ispunjavanje uslova.

Lice koje upravlja poslovima prevoza robe 

Firme koje posluju u Evropskoj uniji transportnu licencu mogu dobiti ukoliko imaju kvalifikovanog rukovodioca transporta, čije se profesionalne kompetencije dokazuju proverom znanja (u zavisnosti od toga koje vrste prevoza firma obavlja). Slovenija priznaje potvrde o položenom testu iz drugih EU zemalja.

Za svoju firmu možete eksterno angažovati lice za upravljanje poslovima prevoza. Ukoliko i sami posedujete odgovarajuće kvalifikacije i vlasnik ste više od 51% preduzeća, zaposlenje nije potrebno.