Licence za profesionalne vozače: Bez potrebnih sertifikata oko 40% kamiondžija

Licence za profesionalne vozače moraju posedovati svi oni koji tim poslom nameravaju da se bave i posle 1. januara 2020. godine. Iako je do krajnjeg roka ostalo manje od mesec dana, Agencija za bezbednost saobraćaja izdala je ukupno 49.550 sertifikata za prevoz tereta. Procene su da se ovim poslom bavi 80.000 ljudi, što znači da je  njih 37,5% bez potrebnog sertifikata,  saznaje PlutonLogistics.

Zakonski rok za izradu sertifikata je 30 dana od dana podnošenja zahteva, ali u praksi to je u proseku 15 do 20 dana od dana podnošenja zahteva, kažu za naš portal u nadležnoj agenciji.

–  Imajući u vidu relativno slab odziv prevoznika na samom početku izdavanja sertifikata i kartica, u poslednje vreme je očekivano povećan broj zahteva. U skladu sa tim Agencija za bezbednost saobraćaja odgovara na sve zahteve u zakonskom roku.

U Agenciji navode da se u narednom periodu očekuje povećan broj zahteva i da raspolažu sa svim potrebnim kapacitetima za odgovor zahtevima korisnika bez obzira koliko ih bude bilo.

Na pitanje da li će biti odlaganja primene ovog pravilnika, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ranije su rekli da je ovo pitanje uređeno Zakonom o bezbednosti saobraćaja i da ne postoji bilo kakav prelazni period.

– Pitanje međunarodnog prevoza tereta koji se obavlja multilateralnim CEMT dozvolama uređeno je Poveljom kvaliteta i aktima koji su doneti u vezi sa ovom poveljom u okviru Radne grupe za transport Međunarodnog transportnog foruma. Ovaj dokument predviđa obavezu posedovanja odgovarajuće kartice vozača ili upis koda 95 u vozačku dozvolu.

KAKO APLICIRATI ZA LICENCU?

U KOJIM GRADOVIMA MOŽETE APLICIRATI?

KO MOŽE DOBITI LICENCU?