Licence za profesionalne vozače – Kako izgleda PRAKTIČNA obuka za CPC?

Iako su nove obaveze po pitanju sticanja Sertfikata o stručnoj kompetentnosti (CPC) na snazi već skoro dve godine, i dalje postoji veliki broj nedoumica i  pitanja iz ove oblasti.

Nakon dva kratka vodiča koja smo pripremili u saradnji sa Centrom za morotna vozila Auto-moto saveza Srbije (CMV AMSS): „Kako dobiti početni CPC?“ i „Šta je potrebno za sticanje periodičnog CPC sertifikata?“, u ovom tekstu ćemo se detaljnije baviti segmentom praktične obuke.

Praktična obuka deo je programa obuke za CPC. Ovo je veoma važan element, pre svega kod kandidata koji tek počinju da se bave poslom profesionalnih vozača.

Nakon završetka osnovne obuke za vozača C, CE, D i DE kategorije u auto-školama, vozači poseduju osnovna znanja i veštine koje su neophodne za upravljanje ovim vozilima. Ukoliko žele da se bave poslom profesionalnog vozača neophodno je da svoja znanja i veštine podignu na viši nivo, podsećaju u Centru za stručno usavršavanje i razvoj CMV AMSS.

AMSS CMV realizuje praktične obuke za vozače C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E kategorije kroz praktičnu obuku kao deo početne obuke za CPC i dodatnu praktičnu obuku namenjenu profesionalnim vozačima.

Praktična obuka – početnici

Praktična obuka čini obavezni deo početne obuke za CPC i usmerena je na specifične elemente upravljanja vozilom, a koji su svakodnevno potrebni pri radu profesionalnog vozača.

Praktična obuka kao deo početne obuke za CPC je predviđena nastavnim planom i programom početne obuke u obimu koji prati i model početne obuke. Svi polaznici početne obuke su obavezni da pohađaju ovu obuku, odnosno da upravljaju samostalno vozilom odgovarajuće kategorije, kako na poligonu tako i u saobraćaju.

Budući profesionalni vozači koji su polaznici osnovne obuke u trajanju od 280 časova (oni koji imaju manje od trogodišnjeg srednjeg obrazovanja), tokom tog perioda imaju najmanje 20 praktičnih časova. Oni koji osnovnu obuku imaju u trajanjnu od 140 nastavnih časova (najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila; sa izuzetkom profila „vozač motornih vozila“), pohađaju najmanje 10 praktičnih časova.

Praktična obuka – profesionalci

Dodatna praktična obuka za profesionalne vozače organizuje se prema zahtevu pojedinca, odnosno transportne firme. Ova obuka se radi prema posebnom planu i programu zavisno od grupe kojoj je namenjena, odnosno konkretnih zahteva. Obukom su obuhvaćene specifične veštine koje su neophodne profesionalnim vozačima za rad u transportu, mogu se odnositi na sledeće oblasti:

– eko vožnja;
– defanziva – bezbedna vožnja;
– manevar vozilom na manjim površinama;
– manevar specifičnim vozilima;
– uticaj specifičnih tereta na transport;
– obezbeđivanje specifičnih vrsta tereta;
– reagovanje u slučaju vanrednih situacija i dr.

Dodatna praktična obuka predstavlja nadogradnju veština iskusnih profesionalnih vozača, odnosno omogućava im da se brzo prilagode novim zahtevima pri promeni radne sredine, podsećaju u Centru za stručno usavršavanje.

U centrima za obuku vozača CMV AMSS, za realizaciju praktičnih obuka, polaznicima su na raspolaganju vozila svih kategorija. U zavisnosti od koncepta obuka i potreba prolaznika, angažuju se vozila odgovarajuće kategorije i tipa, uz moguće dodavanje priključnih vozila – prikolica. Svi poligoni, opremljeni su neophodnom pratećom opremom, ka i prostorima za pripremu polaznika i odmor tokom pauza.

U mreži centara AMSS, nakon otvaranja prve lokacije u Beogradu, danas su i objekti u Čačku, Novom Sadu, Paraćinu, Novom Pazaru, Subotici, Kikindi, a odnedavno i u Velikoj Plani. Više detalja o obukama, načinu prijavljivanja i uslovima, možete pogledati na sajtu cpc.rs, Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95 i instagram profilu instagram.com/amss_cmv_centar_za_cpc/.