Manipulacija tahografom uz pomoć modifikovanog ključa – „Pronalazačima“ 9.600 EUR kazne

Tokom rutinske provere prošle nedelje, danski policajci otkrili su pokušaj manipulacije tahografom pomoću modifikovanog ključa automobila. Korisnicima ovog nelegalnog pronalaska izrečena je kazna od oko 9.600 evra.

U noći 7. januara, danski policajci zaustavili su kamion registrovan u Rumuniji, za čiji volanom je bio 49-godišnji vozač.

Kamion je zaustavljen radi rutinske provere, ali tokom kontrole policajac je primetio da nešto nije u redu. Kako je policajac neko vreme pratio kamion, znao je kada je vozač bio u pokretu. Međutim, zabeleženi podaci tahografa nisu se podudarali sa vremenom vožnje. Nije trebalo puno vremena da policija sazna da je vozač manipulisao tahografom kada ga je policajac pratio.

Vozač je uz pomoć daljinskog upravljača isključivao tahograf svakog puta kada mu je ponestajalo vremena za vožnju.

Kako je manipulisano tahografom?

Tahograf kamiona bio je opremljen prekidačem koji je primao signal od modifikovanog ključa automobila koji je delovao kao daljinski upravljač. Daljinski upravljač i prekidač funkcionisali su na način da prekidaju signal brzine iz menjača i sekundarni signal brzine iz upravljanja motorom. Na kontrolnoj tabli policajci su mogli da vide poruku o grešci tahografa (neispravnosti) kada je pritisnut daljinski upravljač.

Kazna za vozača, kompaniju i za popravak kamiona

Vozaču i kompaniji je tako izrečena novčana kazna od 72.000 DKK (približno 9.600 evra) – od čega je vozač morao da plati jednu trećinu. Kompanija bi takođe trebalo da plati popravljanje i nove dozvole za kamion, što bi moglo koštati dodatnih 15.000-20.000 danskih kruna (2.000-2.700 evra), dodaje policija.

Izvor: trans.info