Merenje prosečne brzine i na autoputu Miloš Veliki – Kazne za prekoračenje od 3.000 do 140.000 dinara!

Kazne zbog prekoračenja brzine na autoputu Miloš Veliki ne dobijaju samo oni koje „uhvate“ policijski presretači, već svi koji voze brže od dozvoljenih 130 km/h. Zahvaljujući sistemu merenja prosečne brzine, kazne sada stižu na adrese svih vozača koji su vozili iznad ograničenja na ovom autoputu! Takav prekršaj može da vas košta od 3.000 do 140.000 dinara, prenosi Telegraf. 

Kamere na naplatnim rampama snimaju svako vozilo i njegove registarske oznake prilikom ulaska na deonicu auto-puta na kojoj se plaća putarina i izlaska i beleže tačno vreme kad je svaki snimak napravljen.

Na osnovu vremena ulaska i izlaska vidi se koliko je minuta bilo potrebno da se pređe put između dve naplatne rampe. Poseban softver računskom operacijom za izračunavanje brzine podeli dužinu pređenog puta s pomenutim vremenom i dobije prosečnu brzinu kretanja vozila.

Podaci se čuvaju na serveru, odakle ih svakih desetak dana preuzima saobraćajna policija i vlasnicima vozila za koja se ispostavi da su se u proseku kretala brže od dozvoljenog šalje poziv da dođu u teritorijalno nadležnu policijsku stanicu i izjasne se o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u vreme kad je prekršaj zabeležen.

Protiv onoga ko se ne odazove podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedavanja traženih podataka, za šta je inače predviđena kazna od 100.000 do 120.000 dinara.

Ako su u pitanju manja prekoračenja do 40 km/h, za šta je predviđena kazna od 3.000 do 10.000 dinara, uz poziv se dostavlja i prekršajni nalog, tako da vlasnik ima mogućnost da u roku od osam dana plati polovinu kazne i odmah sve završi, dok se onima koji priznaju veća prekoračenja ostavlja mogućnost da sklapanjem sporazuma o priznanju krivice izbegnu veću kaznu i zabranu upravljanja vozilom na određeno vreme, u skladu s propisima, piše Kurir.

Dokazi o prekršaju brzine prelaska razdaljine između rampi, koje će se uzimati kao dužina pređenog puta, izmereni su pomoću atestiranih uređaja i pritom su merena najkraća moguća rastojanja takozvanom idealnom putanjom, podseća Telegraf. 

Kazne za prekoračenje brzine na autoputu

Za prekoračenje do 20 km/h – 3.000 dinara

Za prekoračenje od 20 do 30 km/h – 5.000 dinara

Za prekoračenje od 30 do 40 km/h – 10.000 dinara

Za prekoračenje od 40 do 60 km/h – 10.000 do 20.000 dinara, 3 kaznena poena i zabrana vožnje 30 dana

Za prekoračenje od 60 do 80 km/h – 20.000 do 40.000 dinara, 6 kaznenih poena, zatvorska kazna do 30 dana i zabrana vožnje 3 meseca

Za prekoračenje od 80 do 100 km/h – 100.000 do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena, zatvorska kazna od 15 i više dana i zabrana vožnje 8 meseci

Za prekoračenje od 100 i više km/h – 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, zatvorska kazna od 30 do 60 dana i zabrana vožnje 9 meseci.