MGSI: Aprilska revizija godišnjeg plana raspodele dozvola za 2020.

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola, tzv. revizije godišnjeg plana raspodele, i to tri u toku kalendarske godine.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo će izvršiti u aprilu, a zahtev za aprilsku reviziju prevoznici mogu podneti od 1. do 10. marta. Zahtev se podnosi na formularima (tabelama) MGSI koji su dostupni na sajtu Ministarstva u sekciji Godišnji plan raspodele za 2020.

Zahtevi se predaju u prostorijama pisarnice (kancelarija broj 19a) SIV 3, Omladinskih brigada 1. Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću republičku administrativnu taksu, odnosno, Taksu za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 146a stav 2). Takođe, svaki podneti zahtev mora da sadrži prilog u kojem su navedeni broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola prevoznika do kraja 2020. godine.

Tokom godine Ministarstvo vrši i junsku (zahtevi se podnose 1. do 10. maja), kao i septembarsku reviziju (zahtevi se podnose od 1. do 10. avgusta), navodi se u obaveštenju MGSI.