MGSI: Obaveštenje o dodeli jedne CEMT dozvole

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je oduzelo licencu za prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju domaćem prevozniku, a time i jednu CEMT – e6s – RUS dozvolu za 2022. godinu.

Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, propisano je da nadležni organ u roku od sedam dana od dana oduzimanja ili vraćanja CEMT dozvole istu dodeljuje prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika, za period do isteka roka važenja dozvole.

Zahtev za dozvole mogu podneti svi prevoznici sa liste čekanja za CEMT – e6s – RUS dozvolu, koja se nalazi na sajtu MGSI, a prednost u dodeli će imati prevoznik koji je najbolje rangiran na listi.

Rok za podnošenje zahteva je 19. maj.

Originalno obaveštenje MGSI o dodeli jedne CEMT dozvole možete pogledati OVDE.