MGSI: Obaveštenje o predstojećim revizijama godišnjeg plana raspodele

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o predstojećim revizijama godišnjeg plana raspodele za 2023. godinu.

Kako se navodi u pomenutom obaveštenju, zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele podnosi prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznik podnosi od 1. do 10. marta 2023. godine, zahtev za julsku reviziju podnosi se od 1. do 10. juna 2023. godine, dok se zahtev za oktobarsku reviziju podnosi od 1. do 10. septembra 2023. godine.

Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću republičku administrativnu taksu, odnosno taksu za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 146a stav 1). Svaki pojedinačni zahtev mora da sadrži prilog (tabela potrebnih dozvola za 2023. godinu) u kojem je naveden broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola za 2023. godinu.

Obaveštenje MGSI o revizijama možete pogledati OVDE.

Zahtev za reviziju godišnjeg plana pojedinačnih dozvola za 2023. možete preuzeti sa sajta „Godišnji plan raspodele za 2023“, gde su dostupni i drugi relevantni dokumenti.

Ko i zašto podnosi zahtev za reviziju? 

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele obuhvata i tri revizije tog plana, koje nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši u toku kalendarske godine. Kancelarija Ivanović podseća da revizije pojedinačnog plana čine sastavni deo pojedinačnog plana raspodele i služe za proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola u toku važenja pojedinačnog plana.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo vrši u aprilu, drugu u julu i treću u oktobru. Revizija pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola utvrđuje se na osnovu zahteva prevoznika.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana podnosi se za preostali period do kraja godine, na propisanom obrascu i podnosi ga prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznici podnose od 1. do 10. marta tekuće godine, zahtev za julsku od 1. do 10. juna tekuće godine i zahtev za oktobarsku od 1. do 10. septembra tekuće godine.

Prilikom aprilske, odnosno julske, odnosno oktobarske revizije, Ministarstvo prevozniku utvrđuje fiksni i/ili promenljivi deo pojedinačnog plana.

Prevozniku koji ima utvrđen fiksni deo pojedinačnog plana, prilikom revizije Ministarstvo raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana onoliki broj pojedinačnih dozvola koliki mu je ostao u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, a na osnovu broja preuzetih dozvola. U broj preuzetih dozvola ne računaju se vraćene pojedinačne dozvole koje nisu iskorišćene.

Prilikom revizija prevoznicima se utvrđuje promenljivi deo pojedinačnog plana ostvaren do revizije, odnosno između dve revizije. Broj dozvola koji se utvrđuje kao promenljivi deo pojedinačnog plana prilikom utvrđivanja revizija plana raspodele jednak je broju dozvola koje je prevoznik preuzeo u skladu sa članom 24. st. 5-7. Uredbe.

Utvrđivanje promenljivog dela pojedinačnog plana ne vrši se za prevoznike kojima je na reviziji godišnjeg plana raspodele umanjen fiksni deo pojedinačnog plana i za prevoznike sa utvrđenim i nepreuzetim pojedinačnim planom raspodele koji su na raspodeljivanom kontingentu do revizije, odnosno između dve revizije, određene pojedinačne dozvole vratili nepravilno (suprotno članu 8. stav 1. Uredbe).

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.