Minimalna plata za 2021 u Sloveniji/EU!

Minimalna plata u Sloveniji za 2021. za rad sa punim radnim vremenom je 1024,24 EUR bruto, odnosno 736 EUR neto. To je odredba o minimalnoj plati na osnovi punog radnog vremena od 1. januara 2021. pa nadalje. Elementi plate koji se odnose na Zakon o radnom odnosu su osnovna plata radnika za dati mesec i deo plate za učinak. Minimalna zarada za 2021. godinu isključuje sve dodatke obezbeđene zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima. Minimalna plata takođe ne uključuje nadoknade troškova koje ste dužni da platite kao poslodavac radniku ili druge socialne doprinose u skladu sa ugovorom o radu (npr. regres za godišnji odmor).

Minimalna zarada u Sloveniji za 2021: kako se određuje?

Minimalna zarada u 2021. godinu mora da premaši iznos obračunatih minimalnih troškova života za 20 %. Zaposleni ima pravo na najmanje minimalnu zaradu za obavljanje posla ako radi puno radno vreme sa poslodavcem u Republici Sloveniji. U slučaju kraćeg radnog vremena od stalnog radnika ima pravo na sorazmerni deo minimalne zarade.

Subvencionisana minimalna plata za 2021

Poslodavac ima pravo na nadoknadu dela minimalne plate za radnika koji prima minimalnu platu i radi puno radno vreme. Visina mesečne subvencije po radniku je 50 EUR. Subvencionisana minimalna zarada u 2021. godini takođe pripada radniku koji ima honorarni ugovor. Poslodavac ne sme da pokrene postupak otpuštanja u periodu prijema subvencije i tri meseca nakon toga.

Međutim, subvensionirana minimalna zarada ne pripada poslodavcima koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Slovenije. Takođe minimalna zarada ne pripada korisnicima opštinskih budžeta, stranim diplomatskim misijama i konzulatima. Isto tako ne priprada međunarodnim organizacijama i njihovim predstavništvima, kao i institucijama i organoma EU u Sloveniji.

Izvor: data.si