Najnovije informacije o stanju na prelazima ka Bosni

kamioni_060314Usled katastrofalnih poplava u Republici Srbiji došlo je do otežanog funkcionisanja carinskih ispostava i graničnih prelaza na zapadu zemlje. Najugroženija je carinarnica Šabac u okviru koje trenutno ne funkcionišu sledeće ispostave: Sremska Rača, Badovinci, a Trbušnica je otvorena samo za putnički promet.

Sva teretna vozila koja su se sa drugih prelaza uputila ka Bosni mogu da koriste prelaz Mali Zvornik koji je prohodan i otvoren za robni saobraćaj. Jedini problem sa kojim prevoznici mogu da se susretnu je taj što je, prema informacijama kojima za sada raspolaže Uprava carina, put Šabac-Valjevo zatvoren.

Kako je ceo potez zbog poplava ugrožen i podložan stvaranju iznenadnih klizišta preporučujemo špediterima da kamione ne upućuju na prelaze u ovom delu zemlje, već da ih posavetuju da zaobiđu celo poplavom pogođeno područje.

U carinarnici Užice je malo bolja situacija, pa se za robni promet ka Bosni može koristiti prelaz Kotroman, dok preko carinske ispostave Bajina Bašta mogu da pređu samo prazna teretna vozila, jer trenutno nisu u funkciji prateće službe ni sa srpske, ni sa bosanske strane.