Kad vetroturbina „zapne“ za most – Zbog pogrešnog proračuna pola MILIONA evra štete

U Nemačkoj je pokrenuta istraga zbog nesreće koju je izazvao vozač kamiona koji je prevozio lopaticu vetroturbine dugu 78 metara, koja nije uspela da prođe ispod železničkog mosta. Iako je udes pričinio samo manje oštećenje na mostu, šteta na teretu se procenjuje na pola miliona evra.

Prema saopštenju bremenske policije, vozilo je prošlo ispod železničkog mosta u Ulici Senator Apelt, ali je morao naglo da prekine putovanje, jer teret nije mogao bezbedno da prođe.

Policija je dodala da je teret na kamionu dotakao čelične nosače železničkog mosta i da je teško oštećen. Policajci su morali da ograde mesto nesreće kako bi omogućili vozaču bezbedno kretanje unazad.

Procena železničkog operatera Deutsche Bahn AG i savezne policije pokazala je da je na železničkom mostu bilo samo neznatnih oštećenja i nije bilo opasnosti da železnički saobraćaj neometano funkcioniše.

Međutim, šteta pričinjena na lopatici vetroturbine procenjuje se na 500.000 evra. U policijskom izveštaju se navodi da je pocepana u dužini od oko 3 metra. Istraga o tome kako je došlo do nesreće je u toku, dodaje se u saopštenju policije.

Izvor/foto: Policija Bremena (Polizei Bremen)