Kontrole kamiona: BAG u junu prikupio skoro 160.000 evra

Savezna kancelarija za transport tereta (BAG) Nemačke i tokom juna kontrolisala je poštovanje propisa o kabotaži, redovne nedeljne odmore vozača, kao i tehničku ispravnost vozila na drumu. Ukoliko se računaju sve ove oblasti, sprovođenjem fokusiranih provera u junu, BAG je ukupno prikupio oko 157.606 evra na ime obezbeđenja, piše nemačko izdanje portala trans.info. 

BAG je 6. i 7. juna izvršio provere širom zemlje na 24 punkta, radi kontrole redovnog nedeljnog odmora van vozila. Poštovanje propisa o kabotaži je posebno kontrolisano, kao i tehnička ispravnosti vozila na putevima. U kontrolama je učestovovalo ukupno 112 službenika.

Ako se računaju sve oblasti, prekontrolisano je ukupno 363 vozila, Od toga, u 343 situacije provereno je da li vozači poštuju redovan nedeljni odmor van kabine (utvrđeno ukupno 67 prekršaja), dok je u 154 situacije kontrolisano da li se kabotaža realizuje u skladu sa propisima (utvrđeno 3 prekršaja). Tehnički nedostaci uočeni su kod 18 vozila.

BAG je osim toga 6. juna zajedno sa francuskim DREAL-om obavio i zajedničku kontrolu u pograničnoj oblasti. Najavljeno je da će ovakve akcije biti intenzivirane u narednom periodu.

Fokusirane provere sprovedene su u još dva navrata – 14/15. i 23/24. juna, na 27, odnosno 26 kontrolnih tačaka u zemlji.

Lokacije za inspekcijski nazor odabrane su na osnovu očekivanog obima saobraćaja, rezultata prethodnih kontrola, kao i kapaciteta same službe. Iz BAG-a ističu i da rezultati prioritetnih provera „nisu reprezentativni rezultati koji omogućavaju izvođenje pouzdanih zaključaka o ukupnoj situaciji“.

U akciji sprovedenoj 14. i 15. juna kontrolisano je ukupno 872 vozila (uzimajući u obzir sve oblasti). Od toga je kod 864 vozila kontrolisana usklađenost sa propisima o kabotaži (prekršaj ustanovljen u 17 slučlajeva), kod 87 – poštovanje obaveze nedeljnog odmora van kabine (ni kod jednog vozača nije ustanovljen prekršaj), a tehničko stanje provereno je kod 30 kamiona (utvrđeno 2 prekršaja).

Tokom kontrolne akcije 23. i 24. juna provreno je ukupno 806 vozila. Od toga, u 772 slučajeva je kontrolisana na usklađenost sa propisima o kabotaži, u 87 – poštovanje redovnog nedeljnog vremena odmora van vozila i u 26 – tehnički nedostaci. Utvrđeno je 24 prekršaja iz oblasti kabotaže, tri povrede obaveze odmora van kabine, dok ni kod jednog vozila nisu ustanovljeni tehnički nedostaci

BAG najavljuje da će i tokom narednih meseci širom cele Nemačke nastaviti da sprovodi fokusirane provere, piše trans.info.