Neusaglašenost masa u saobraćajnoj dozvoli

Sve više problema se pojavilo prilikom tehničkog pregleda vozila i to u situacijama kada se utvrdi neusaglašenost masa na saobraćajnoj dozvoli. Naime, na saobraćajnoj dozvoli postoji podatak o masi vozila, nosivosti i najvećoj dozvoljenoj masi vozila.

U nekim slučajevima, zbog prethodnih postupaka MUPa da se prilikom registracije podaci o vozilu uzimaju sa dokumenata kao što su JCI, račun i sl. došlo je do toga da zbir mase vozila i nosivosti ne daje kao rezultat najveću dozvoljenu masu vozila, kako je Zakon o bezbednosti definiše.

Iako do ove situacije nije došlo greškom vlasnika vozila, sva vozila kod kojih se utvrdi ova „nepravilnost“ ne mogu biti registrovana dok se ista ne ispravi, objavilo je Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.

Zbog toga je MUP dao uputstva tehničkim pregledima šta raditi u slučajevima kada postoji razlika između najveće dozvoljene mase vozila i zbira mase vozila i nosivosti:

1.  U slučajevima kada je razlika do 75kg, podatak o najvećoj dozvoljenoj masi se utvrđuje sa proizvođačke tablice vozila ili iz potvrde o saobraznosti („COC“).

2. U slučajevima kada je razlika veća od 75kg, podatak o najvećoj dozvoljenoj masi se utvrđuje iz Uverenja o ispitivanju vozila koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja

Uverenje o ispitivanju izdaje Agencija ali tek nakon izvršenog pregleda vozila koje vrši neka od ovlašćenih organizacija. Spisak istih možete videti na sajtu Agencije. Svakako je potrebno najpre se informisati u Agenciji ukoliko postoje nedoumice.

Vremenski period koji je potreban za ceo postupak je nekoliko dana pa samim tim planirajte ove provere dosta pre datuma isteka registracije, naglašavaju u Udruženju „Međunarodni transport“.