Nova minimalna plata u Austriji, pogledajte nove iznose

Nova, veća minimalna plata za prevoznike na teritoriji Austrije je na snazi od početka 2018. godine. Na primer: satnica za vozača busa do 3,5 tone se povisila s 8,49 EUR na 8,72 EUR.

Procedura za plaćanje minimalnih satnica se odnosi na prevozničke kompanije koje prevoze robu i ljude, ne samo u slučaju kabotaže, nego i u slučaju uvoženja i izvoženja iz Austrije.

Austrijski zakon o minimalnoj satnici je obvezujući za svaki sektor prevoza osim za tranzitni prevoz.

Detalje o minimalnoj ceni rada pročitajte OVDE.