Nove cene putarine u Nemačkoj od 1. januara 2015.

Od 1. januara 2015. godine u Nemačkoj će biti uvededene nove cene putarina za kamione sa bruto masom do 12 tona i više. One su zasnovane na rezultatima trenutnog izveštaja o troškovima infrastrukture (Vegekostengutachten) objavljenog u 2014. godine.

Od 2015. troškovi za zagađenje vazduha prouzrokovanog kamionima će biti uključeni u naplatu. Iznos putarine se zasniva na emisionoj klasi kamiona. Putarina se izračunava na sledeći način: ukupan iznos je zasnovan na udaljenosti koje vozilo putuje na predmetnom putu i putarine po kilometru, koji obuhvata troškove infrastrukture i troškove zbog zagađenja vazduha koje prouzrukuje vozilo.

Troškovi infrastrukture su različito ocenjeni za kamione sa do tri osovine i kamione sa četiri ili više.  Troškovi za zagađenje vazduha se određuju na osnovu klase vozila, koja se koristi kao osnova za dodelu svako vozilo u jednu od šest kategorija: A, B, C, D, E ili F.

Nova cena putarine uvedena je i  za Euro 6 vozila (Kategorija A).  Za ove kamione nema troškova za zagađenje vazduha, već samo za  infrastrukturu.