Ponovo najavljeno uvođenje tranzitnih ruta za strane kamione kroz Srbiju – Evo šta je u planu za putarinu!

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ovog vikenda ponovo je najavio uvođenje tranzitnih ruta za kamione, u cilju očuvanja saobraćajnica.

– Više neće biti moguće da strani teški kamioni koji su u Srbiji samo u tranzitu skreću sa autoputeva kako bi izbegli plaćanje putarine i uništavaju puteve nižeg reda. Naši kamioni kada su u tranzitu u drugim zemljama ne mogu da silaze sa utvrđenih trasa za tranzit – rekao je Vesić.

On je istakao da se putevi nižeg reda uništavaju od kamiona koji se često pretovareni tako da će u narednim fazama biti kontrolisano i osovinsko opterećenje teških kamiona u samom asfaltu bez potrebe da kamioni skreću sa puta radi merenja kao što se to radi u mnogim zemljama EU.

– Tako ćemo zaštititi puteve prvog reda u čiju rekonstrukciju se ulažu milijarde evra od uništavanja. Posle nekoliko godina korišćenja od teških i pretovarenih kamiona ti putevi moraju ponovo da se rekonstruišu. To nema nigde u svetu – rekao je.

Novi ministar, podsetimo, ove planove već je najavio sredinom decembra, kada se sastao za prevoznicima u Čačku. Zasad nije poznato kada bi one mogle i da se obistine, jer ministar nije izneo detalje o rokovima.

A putarina? 

Nedavno je veliku pažnju javnosti privukla i vest da Putevi Srbije intezivno rade na uvođenju sistema kojim bi se omogućilo da se teretnim vozilima putarina naplaćuje i na saobraćajnicama nižeg reda, a kako je u subotu najavio ministar, realizacija tog projekta trebalo bi da krene uskoro.

– Ove godine trebalo bi da započne uvođenje sistema monitoringa, kontrole i naplate prometa teških kamiona na putevima nižeg reda u Srbiji, a sve u cilju očuvanja drumske infrastrukture u zemlji – izjavio je ministar.

Podsetio je da je javni poziv za projektante sistema otvoren do 31. januara, za kada je predviđeno otvaranje ponuda.

– Na osnovu projekta planira se pokretanje postupka javne nabavke za uvođenje sistema naplate putarine putem “free flow” tehnologije za teška teretna vozila, kojim bi se započela realizacija uvođenja tog sistema u Srbiji – naveo je Vesić.

  • NESVAKIDAŠNJA PRIČA ZA VOLANOM. POSLUŠAJTE: 

Ministar je podsetio da je još 2021. godine izrađena studija opravdanosti uvođenja sistema naplate putarine na budućim deonicama autoputa i na putevima nižeg reda, a na osnovu analize zaključeno da bi nova tehnologija, koja je kompatibilna sa postojećim sistemom naplate putarine u Srbiji, omogućila automatsku naplatu putarine bez zaustavljanja.

Tu tehnologiju karakterišu pouzdanost i tačnost u procesu naplate putarine uz zaštitu privatnosti i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Ona omogućava da vozila mogu da održavaju svoju brzinu i menjaju trake dok prolaze ispod portala za naplatu putarine, na kojima se nalaze antene koje beleže prolazak vozila i evidentiraju upotrebu TAG uređaja, zbog čega predstavlja najefikasnije rešenje za naplatu putarine za teretnjake van autoputeva, naveo je Vesić.

Izvor: MGSI