PUTARINA: Cenovnik evrovinjeta za 2022.

Države u kojima se koriste evrovinjete objavile su nove cene evrovinjeta koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine. Iznosi naknada nisu menjani u odnosu na one koji su trenutno na snazi.

U narednoj tabeli prikazane su cene evrovinjeta izražene u evrima:

Kompletan cenovnik možete pogledati na zvaničnom sajtu Evrovinjeta.

Evrovinjete predstavljaju sistem naplate naknade za korišćenje puteva u Danskoj, Luksemburgu, Holandiji i Švedskoj. Evrovinjete se primenjuju na vozila ukupne dozvoljene mase veće od 12 tona koja se kreću putevima rezervisanim za saobraćaj motornih vozila i auto-putevima pomenutih zemalja.

Izvor: pumedtrans.com