Objavljen projekat za proširenje GP Bački Breg: evo šta je planirano!

Rekonstrukcija i proširenje graničnog prelaza Bački Breg omogućiće njegovo otvaranje za sva teretna vozila, što će predstavljati dodatno rasterećenje teretnog saobraćaja na granici između Srbije i Mađarske. Grad Sombor objavio je da je završen urbanistički projekat, pa je sada poznato i više detalja kakve izmene se mogu očekivati.

Prema urbanističkom projektu u koji je redakcija portala PlutonLogistics imala uvid, prelaz, koji zasada koriste putnička i teretna vozila ispod 3,5 tone, nakon rekonstrukcije biće „tangencijalnog tipa, sa operativnim carinskim bazama-terminalima putničkog i teretnog saobraćaja“.

Broj planiranih traka na ulazu u zemlju:

  • 2 saobraćajne trake za teretna vozila-ulaz u zemlju
  • 4 saobraćajne trake za putnička vozila i autobuse – ulaz u zemlju
  • 1 traka (zasebna) za vozila sa opasnim materijama

Broj planiranih traka na izlazu iz zemlje:

  • 2 saobraćajne trake za teretna vozila
  • 4 saobraćajne trake za putnička vozila i autobuse

Širina saobraćajnih traka kretaće se od 3,75 m – 4,25 m.

Ističe se da su saobraćajne trake za teretna vozila prostorno fiksirane, dok su trake za putnička vozila i autobuse fleksibilne.

Robno-carinski (kamionski) terminal na ulaznoj strani graničnog prelaza, planira se kao ograđeni prostor sa posebnim režimom ulaska i kontrole kretanja kamionskog saobraćaja, tj. tereta. Na samom ulazu, pod nadstrešnicom, predviđa se kolska, elektronska vaga za kontrolu mase tereta i kamionskog, osovinskog pritiska sa službenim objektom pored nje.

Robno-carinski (kamionski) terminal na izlaznoj strani graničnog prelaza takođe je planiran kao prostor sa posebnim režimom ulaska i kontrole kretanja kamionskog saobraćaja, tj. tereta. Vozila dolaze do glavne nadstrešnice, pod kojom se nalaze dve saobraćajne trake teretnog izlaznog terminala, na jednoj predviđa se kolska, elektronska vaga za kontrolu mase tereta i kamionskog, osovinskog pritiska sa službenim objektom pored nje, kao i platforma za istovar i kontrolu robe i tereta.

Javni uvid traje do 14. februara, a više detalja možete pogledati OVDE.