Više cene PUTARINE za kamione u Nemačkoj

Nemačka udruženja objavila su koliko će od 1. januara naredne godine iznositi povećanje cena putarine za kamione najveće dozvoljene mase preko 7,5 tona.

Za brojčano najzastupljenija vozila sa motorima Euro 6 sa četiri i više osovina, putarina će se povećati za 3,8% na 19 centi za svaki pređeni kilometar. Za Euro 5 i EEV vozila sa četiri i više osovina, povećanje će iznositi 18%.

Najveća povećanja najavljena su za vozila sa motorom koji ispunjava Euro 2 standard – čak 40%.

Pregled povećanja putarina u Nemačkoj od 1. januara 2023. možete pogledati u nastavku, u tabeli koje je objavilo udruženje BGL.

BGL