Odmor vozača van kabine – EU potvrdila: „Inspektori ne smeju tražiti hotelske račune“

U nedavnom pojašnjenju svojih pravila o drumskom prevozu, Evropska komisija je potvrdila da vozači kamiona ne moraju da podnose dokaz da su svoj nedeljni odmor proveli van kabine. 

U pojašnjenju, koje se može pročitati ovde, Кomisija je navela da je obaveštena o nekoliko slučajeva u kojima su nacionalne vlasti zahtevale od vozača da dostave dokaze, kao što su hotelski računi, kako bi dokazali da su svoj redovan nedeljni odmor proveli u adekvatnom smeštaju van svog vozila. 

Кomisija pojašnjava da se prema članu 36 mogu zahtevati tahografski listovi (u slučaju analognog tahografa), kao i sve ručne evidencije, ispisi i kartica vozača (u slučaju digitalnog tahografa). Međutim, dodaje se da „organi država članica ne mogu zahtevati drugačija dokumenta osim onih navedenih u članu 36. ove Uredbe”.

Osim toga, pojašnjenje Komisije upućuje na član 4(6) Direktive 2006/22/EC, koji propisuje obavezu pomoći između država članica u pogledu provere poštovanja pravila o vremenu vožnje i odmora.

Ako u nekoj državi članici nalaz kontrole na putu kod vozača vozila registrovanog u drugoj državi članici daje osnov da se veruje da su počinjeni prekršaji koji se ne mogu utvrditi tokom provere zbog nedostatka potrebnih podataka, nadležni organi dotičnih država članica pomoći će jedni drugima u razjašnjavanju situacije, navodi Evropska komisija.

Pojašnjenje Кomisije zatim potvrđuje da vozači kamiona ili njihovi poslodavci u praksi mogu biti kažnjeni samo ukoliko budu zatečeni u kabini tokom perioda redovnog nedeljnog odmora (odnosno tokom perioda nadoknade).