Odobrena izmena sistema naplate putarina u EU – Umesto vinjeta, plaćanje po kilometraži

Evropski parlament prošle sedmice dao je finalno odobrenje za izmenu pravila o naplati putarina na saobraćajnicama u okviru TEN-T mreže, koju države članice mogu da uvedu za kamione, autobuse, kombije i automobile.

Nova pravila, koja su usvojena u četvrtak, ne obavezuju zemlje članice na uvođenje putarina, ali ukoliko se odluče da ih uvedu, moraće da poštuju pravila EU.

Izmena koja se odnosi i na kamione nalaže da putarine više neće funkcionisati po sistemu naplate za određeni vremenski period (kao vinjeta), već kao nadoknada za pređenu distancu (za pređene kilometre). Cilj ove promene je da se poboljša funkcionalnost principa “zagađivač plaća” i “korisnik plaća”.

To znači da će države članice u narednih osam godina postepeno ukinuti vinjete za teška vozila i početi primenu novog sistema naplate.

U slučaju da nove naknade budu nesrazmerne očekivanim prihodima, države će imati mogućnost da na pojedinim delovima TEN-T mreže zadrže vinjete. Novim pravilima je predviđeno i određivanje različitih naknada za kamione i autobuse, na osnovu emisije CO2, kao i za kombije i minibuseve, na osnovu njihovih „ekoloških performansi“. Najavljeno je i značajno smanjenje visina putarina za vozila sa nultom ili niskom emisijom.

Pravila stupaju na snagu 20 dana nakon što budu objavljena u Službenom listu EU. Države članice imaće dve godine da se pripreme za njihovu primenu.

Izvor: europarl.europa.eu