Oštar pad na železnici – Kako je izgledao ukupan prevoz robe u Srbiji u 2023?

I ukupna količina transportovane robe, kao i obim rada u ovoj oblasti, smanjeni su u Srbiji u 2023. godini, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Time je nastavljen opadajući trend koji je, istina u blažoj meri, bio prisutan i godinu ranije.

Kao i dosada, po granama saobraćaja zabeleženi su različiti rezultati, pa je tako u 2023. godini, kada posmatramo prevoz robe, najlošije prošla železnica. Nešto bolje stanje bilo je drumu (gde su količine povećane, ali obim rada smanjen). Prevoz robe unutrašnjim rečnim putevima takođe je smanjen, i po količinama i po obimu rada.

U ovom tekstu predstavićemo najvažnije statističke podatke iz 2023, ali i osvrnuti se na to kako je prevoz robe u našoj zemlji izgledao tokom prethodnih godina.

Ukupan prevoz robe

Količina ukupno prevezene robe u 2023. godini bila je manja je za 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. (43.404.000 tona, naspram 44.472.000 tona). Iako je unutrašnji prevoz robe povećan za 2,8%, u međunarodnom prevozu robe zabeleženo je smanjenje izvoza robe za 8,9% i uvoza za 2,1% u odnosu na 2022. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 7,9% (13.709 miliona naspram 14.887 miliona).

Kako bi slika bila potpunija, pogledajte statističke podatke za poslednjih šest godina.

Količina ukupno prevezene robe, u hiljadama tona, u periodu od 2018. godine do danas*, kretala se ovako:

2018. 33.200
2019. 34.780
2020. 33.663
2021. 45.951
2022. 44.472
2023. 43.404

Obim rada, u milionima tonskih kilometara, u periodu od 2018. godine do danas**, izgledao je ovako:

2018. 11.267
2019. 12.690
2020. 11.862
2021. 15.552
2022. 14.887
2023. 13.709

Drumski prevoz robe skoro do 70%

Prevoz robe drumskim putem, bilo da je reč o uvozu, izvozu ili unutrašnjem transportu, tradicionalno zauzima prvo mesto među granama saobraćaja. Ukoliko posmatramo po obimu rada, udeo druma se u proteklih pet godina kretao na oko 64-65%, da bi u 2023. došlo do priličnog povećanja – na čak 67,2%).

Izvor: Republički zavod za statistiku

Železnica je, tradicionalno, na drugom mestu, s tim što je njen udeo lani bio značajno manji (15,5%) nego što je to bio slučaj u proteklih pet godina kada se kretao u rasponu od 18,6-23,1%.

Drumom je lani prevezeno 22.051.000 tona robe, što je 8,6% više nego u 2022 (20.305.000 tona). Posmatrano po količinama, unutrašnji prevoz je rastao, dok su uvoz i izvoz smanjeni. Rast je zabeležen i u kategoriji Prevoz u inostranstvu. Obim rada je, sa druge strane, lani umanjen za 4,2% na 9.212 miliona tkm (naspram 9.614 tkm u 2022). Evo kako izgledaju detalji:

Izvor: Republički zavod za statistiku

Koliko se robe prevozi vozom u Srbiji? 

Za železnicu je 2023. u Srbiji donela prilično sumornu sliku, barem ako je sudeći po statističkim podacima. Količina prevezene robe smanjena je za oko 13% (8.848.000 tone, naspram 10.156.000 tone u 2022), a rastao je samo uvoz. Posmatrano po obimu rada, rezultati su još slabiji: ostvaren je skoro 24% manji obim rada nego u 2022. (2.124 mil. tkm naspram 2.780 mil. tkm u 2022). Evo kako izgledaju detalji:

Izvor: Republički zavod za statistiku

Ako se osvrnemo na rezultate železnice u prethodnih nekoliko godina, vidljivo je da je 2023. bila izuzetno loša po svim parametrima. Brojevi (u hiljadama tona) govore sami za sebe:

2023. 8.848
2022. 10.156
2021: 10.784
2020. 10.499
2019: 11.499
2018. 12.297

Ni po obimu rada situacija nije ništa bolja (rezultati u milionima tkm):

2023. 2.124
2022. 2.780
2021. 2.925
2020. 2.746
2019. 2.855
2018. 3.187

Kompletan izveštaj Republičkog zavoda za statistiku iz prošle godine, možete pogledati OVDE.  Ako želite da se podsetite brojeva iz prethodnih godina, pogledajte naše stare tekstove: analiza 2022, analiza 2021, analiza 2020, analiza 2019. godine.


*podaci su bez vazdušnog saobraćaja; takođe, tamo gde je RZS naknadno objavljivao ispravljene podatke, isti su i uvršteni;
**podaci su bez vazdušnog saobraćaja; takođe, tamo gde je RZS naknadno objavljivao ispravljene podatke, isti su i uvršteni.

Foto: PlutonMedia arhiva

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.