Policija i vozači protiv zabrane odmora u kabini

Zabranom boravka redovnog nedeljnog odmora u kabini, prema EU uredbi 561/2006, vozači se kažnjavaju ako ne mogu dokazati kako su redovni nedeljni odmor proveli izvan kabine. Kako bi izbegli različita tumačenja odredbi, Španci su doneli vlastitu kraljevsku uredbu koja je stupila na snagu 21. februara ove godine i kojom je zabranjeno provođenje redovnog nedeljnog odmora u kabini uz zaprećenu kaznu od 2.000 eura.

Na konferenciji AEUTRANSMER koju je organizovalo špansko udruženje pevoznika ASTIC čule su s brojne kritike ovakvog rešenja, a zanimljivo je kako ga je kritikovala i policija. Predstavnici „Guardia civil transportes“ koja je zadužena za nadzor saobraćaja ističu kako ova uredbe uzrokuje značajni porast krađa tereta odnosno provala u kabine budući da ne postoje parkirališta pod nadzorom gde bi kamioni mogli biti sigurni.

Španija je i pre držala neslavno prvo mesto u broju krađa tereta, a najnoviji propisi će dodatno zakomplikovali život prevoznicima jer će morati iznalaziti dodatne načine osiguranja tereta ili će im premije osiguranja tereta biti više.

Također, Ramon Valdivia, predsednik udruženja ASTIC ističe kako je nepošteno kažnjavati vozače za provođenje 45-satnog odmora u kabini dok nisu osigurani prihvatljivi uslove za dostupan smeštaj vozača, ali i siguran boravak kamiona i tereta.

Izvor: kamion-bus.hr