Prevoznici traže hitno uključenje saobraćajnih škola u sistem CPC centara

Poslovno udruženje Međunarodni transport potpisalo je 24. novembra Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Zajednicom saobraćajnih škola Republike Srbije, kojim je dogovorena saradnja u rešavanju aktuelnih problema na transportnom tržištu.

Na Skupštini Zajednice održanoj istog dana posebno se govorilo o uključivanju srednjih saobraćajnih škola u sistem CPC centara, i tom prilikom je Pumedtrans najavio punu podršku Zajednici.

– Zajednički stav Udruženja i Zajednice je da srednje saobraćajne škole treba hitno da budu uključene u sistem CPC centara, kako bi se postojećim vozačima umanjili i do nekoliko puta veći troškovi periodične obuke u odnosu na troškove vozača u drugim zemljama. S tim u vezi, Udruženje će zajedno sa Zajednicom zahtevati od Agencije za bezbednost saobraćaja i nadležnog ministarstva omasovljenje broja CPC centara kroz uključivanje svih zainteresovanih saobraćajnih škola u CPC sistem – saopštio je Pumedtrans.

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno i zajedničko rešavanje problema nedostatka profesionalnih vozača, potreba kompanija za drugim kadrovima u transportu (dispečeri, mehaničari…), starosnih granica za sticanje vozačkih dozvola, kao i problema koje škole imaju u okviru obrazovnog sistema (realizacija praktične nastave za učenike u području rada saobraćaja, nedostatak savremene opreme).