Proverite da li ste u Registru neplaćenih kazni

Počela je sa radom Aplikacija – portal Ministarstva pravde preko koje građani mogu proveriti da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima, zasad sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Unosom ličnih podataka (ime, prezime i jmbg) u aplikaciju građani će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze.

Građani koji imaju neplaćeni prekršaj neće moći da dobiju određene dozvole, uključujući i vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

Portal je radilo Ministarstvo pravde uz podršku projekta JRGA organizacije USAID.