Izdavanje sertifikata i dozvola MGSI nakon vanrednog stanja

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o novoj organizaciji rada Odeljenja za drumski transport, nakon ukidanja vanrednog stanja.

Kako se navodi, MGSI akte iz svog delokruga više neće izdavati na šalteru Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, već će to privremeno činiti na šalteru Beogradske berze, u holu poslovne zgrade SIV 3, Ulica omladinskih brigada 1.

U obaveštnju MGSI precizirani su i termini izdavanja sertifikata za teretna motorna vozila (belih potvrda), dozvola za međunarodni prevoz tereta, licenci za javni prevoz i serifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i dozvola, redova vožnje i knjiga putnih listova za domaći i međunarodni prevoz putnika.

Zaposleni u Odeljenju za drumski transport do daljeg neće vršiti prijem stranaka, osim kada su sastanci unapred dogovoreni i najavljeni Jedinici za obezbeđenje MUP-a na ulazu u SIV 3.

Utvrđivanje aprilske revizije godišnjeg plana za 2020. godinu, u skladu sa Uredbom o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja, sprovešće se u rokovima predviđenim za junsku reviziju, odnosno 5. juna, sa voznim parkom važećim na poslednji dan podnošenja zahteva, navodi se u obaveštenju MGSI.