Revolt prevoznika zbog poskupljenja putarine u Mađarskoj – Više cene već od oktobra

Velika bura podigla se među prevoznicima, nakon što su mađarske vlasti, kako kaže udruženje MKFE, bez najave objavile da već od 15. oktobra stupaju na snagu nove, više cene putarine.

Kako je saopšteno na sajtu udruženja, Vlada Mađarske je 19. septembra 2022. godine najavila izmenu uredbe o naplati putarine bez prethodnog obaveštenja prevoznika. Visina povećanja naknade, na osnovu preliminarnog, nezvaničnog obračuna Udruženja, odgovara avgustovskoj stopi inflacije utvrđenoj u prethodnim zakonima, ali povećanje naknade neće stupiti na snagu od 1. januara 2023. godine, već od 15. oktobra 2022. godine.

Prevoznici smatraju da je zabrinjavajuće to što Vlada koristi ovakav alat, koji ugrožava likvidnost i profitabilnost preduzeća, s obzirom na troškovni element koji uglavnom utiče na troškove prevoza. Izmena uredbe koja neočekivano zamenjuje postojeće zakonodavstvo rizikuje prilagođavanje naknada i ugrožava poverenje preduzeća u regulatorno okruženje.

U slučaju porudžbina koje se obično dobijaju na godišnjim tenderima, kalkulacije troškova se vrše uzimajući u obzir naknade unapred utvrđene važećim propisima, na osnovu kojih strane definišu naknade za kilometražu, koje se primenjuju se tokom perioda ugovora. Kada je reč o putarini, obračun se zasniva na usklađivanju cena sa inflacijom, koje je uvedeno 2020. godine (period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine).

Vlada je neočekivano najavljenom izmenom uredbe prebrisala ovaj zakonski utvrđen okvir, pa će drumski prevoznici od 15. oktobra 2022. morati da računaju na veće troškove, koji bi odmah trebalo da im bude priznat u cenama usluga prevoza. Ovaj kratak rok ne pruža preduzećima mogućnost da se pripreme za rok od 30 dana koji je uobičajeno određen ugovorima, upozorava MKFE.

Prema proceni nezavisnih stručnjaka, povećanje cene putarine od 15,6% opravdava trenutno povećanje vozarine za još 3-4 odsto, u situaciji kada preduzeća nisu bila u stanju da sprovedu ni prethodna povećanja troškova. Tome u prilog govore i nedavno objavljeni podaci Indeksa cena drumskog transporta (KFX), prema kojima će povećanje troškova prevoznika u 2022. godini zahtevati povećanje cene drumskog teretnog transporta do 30%. 

Neočekivane promene zakonskih uslova sredinom godine izazivaju krizu poverenja u odnosima klijent-prevoznik, što je posebno štetno za mađarske kompanije u oštroj međunarodnoj tržišnoj utakmici, poručuje udruženje.

Dodaju da će to naročito ugroziti mikro, mala i srednja preduzeća „koja su prinuđena da rade po ceni koja jedva prelazi njihov troškovni nivo, ili ga čak i ne dostiže“, kao i da će, zbog drastičnog povećanja troškova prevoza i nedostatka radne snage koji pogađa podsektor, biti sve teže da se održi stabilnost lanca snabdevanja.

– Shodno ovome, mora se odmah staviti na dnevni red uvođenje sistema popusta na putarinu za velike korisnike, koji je odavno među predlozima interesnih grupa, i stvoriti mogućnost da svi domaći privrednici i samostalni preduzetnici imaju mogućnost naknadnog plaćanja putarine u Nacionalnoj službi za naplatu putarine. Obe mere jasno podržavaju poslovanje mađarskih preduzeća, što je u sadašnjem privrednom okruženju i osnovni interes nacionalne privrede – poručuje MKFE.

  • Tabelu cena i poređenje putarina za 2022. i 2023. možete pogledati na stranici Mađarskog udruženja drumskog saobraćaja OVDE.