Rezultati mešovitih komisija sa Holandijom, Italijom i Nemačkom

U protekle tri nedelje održane su tri mešovite komisije – sa Holandijom, 25. i 26. septembra u Rijsviku, sa Italijom, 1. i 2. oktobra u Beogradu i Nemačkom, 9. i 10. oktobra u Bonu.

Kontingenti dozvola za Holandiju, nakon sastanka Mešovite komisije na kojoj je srpska strana iznela predlog da se prevoz između Srbije i Holandije liberalizuje sa kojim holandska strana nije mogla da se složi, ostali su nepromenjeni. Delegacije su se dogovorile oko sledećih kontingenata za 2020. godinu:

  • 4.000 univerzalnih dozvola
  • 400 godišnjih univerzalnih dozvola (Euro 4, 5 i 6)

Istovremeno, obe delegacije su odlučile da će potencijalni zahtevi za dodatne dozvole tokom godine, podržani statističkim podacima, imati povoljan ishod. Takođe, odlučeno je da će se u junu 2020. godine izvršiti presek stanja korišćenja dozvola.

Sastanak Mešovite komisije, prvi nakon stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Republike Italije o uzajamanom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, otvorio je italijanski ambasador u Republici Srbiji Nj.E. Karlo Lo Kašo.

I na sastanku sa Italijom, srpska strana je iznela predlog za liberalizaciju prevoza, i to punu liberalizaciju i faznu liberalizaciju. I ovog puta, italijanska strana nije prihvatila nijedan od predloga.

Nakon dugih pregovora, srpska i italijanska delegacija su ustanovile kontingent za 2020. godinu od 19.800 dozvola za bilateralno-tranzitni prevoz podeljenih na sledeći način:

11.700 bilateralnih dozvola od čega:

  • 100 bilateralnih dozvola koje važe za sve kategorije vozila;
  •  600 ,,koje važe za ekološka vozila najmanje Euro III uz sertifikat CEMT”
  • 10.000 ,,koje važe za ekološka vozila najmanje Euro V uz sertifikat CEMT”
  • 1.000 ,,koje važe za ekološka vozila najmanje Euro VI uz sertifikat CEMT”

6.000 dozvola za tranzit od čega:

  • 4.000 „koje važe za ekološka vozila najmanje Euro V uz sertifikat CEMT”
  • 2.000 ,,koje važe za ekološka vozila najmanje Euro Vz sertifikat CEMT”

2.100 bilateralnih dozvola koje važe samo za vozila koja koriste kombinaciju vozila – vučnog sredstva „koje važi za ekološka vozila najmanje Euro V uz sertifikat CEMT” iz jedne strane ugovornice i poluprikolice registrovane u drugoj strani ugovornici, uz mogućnost zamene poluprikolice na povratku.

Dogovoreno je i da italijanska strana, zajedno sa kontingentom za 2020. godinu, srpskoj strani dostavi dodatni broj – samo za 2020. godinu – od 2.000 bilateralnih dozvola koje važe samo za vozila koja koriste kombinaciju vozila.

Zahtev srpske delegacije za razmenu dodatnih 500 bilateralnih i 1.000 tranzitnih dozvola za 2019. godinu italijanska strana je odbila.

Čini se da su, mada za sada još uvek preliminarni, rezultati sastanka sa Nemačkom najbolji. Naime, prema nezvaničnim informacijama dogovoren je dodatni kontingent dozvola za tekuću, 2019. godinu od 2.000 bilateralno-tranzitnih dozvola, a za 2020. godinu dodatnih 50 godišnjih bilateralno-tranzitnih dozvola i 10.000 bilateralno-tranzitnih za vozila Euro 6 kategorije.

Izvor: Kancelarija Ivanović

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.