RHA korak bliže ka dobijanju odštete od kartela u kamionskoj industriji

Udruženje za drumski prevoz robe (The Road Haulage Association – RHA) izvojevalo je prvu pravnu pobedu na putu ka nadoknadi odštete za vozače transportnih komercijalnih vozila koji su pretrpeli finansijski gubitak zbog nameštanja cena. Udruženje RHA je podnelo grupnu ili kolektivnu tužbu protiv DAF-a, Iveco-a i MAN-a kako bi dobilo finansijsku odštetu za vozače kamiona zbog nameštanja cena od strane nezakonitog kartela u kojem su glavni evropski proizvođači kamiona učestvovali od 1997. do 2011. godine.

Apelacioni sud za zaštitu konkurencije bezrezervno se složio sa RHA-om da su njegovi sporazumi o finansiranju i odredbe njegovih dokumenata o osiguranju odgovarajuće i dao dozvolu RHA-u da nastavi sa kolektivnim zahtevom za odštetu.

Sud je potvrdio izveštaj Evropske komisije iz 2016. godine u kojem se navodi da su proizvođači kamiona učestvovali u kartelu između 1997. i 2011. godine, i pokušali da ubede sud da su finansijski sporazumi RHA bili u suprotnosti sa zakonom koji zabranjuje određene prakse finansiranja u oblasti upravljanja zahtevima za odštetu.

Međutim, sud je sve te argumente odbacio i stao na stranu RHA.

Drugi deo postupka za podnošenje zahteva u Biro za odštetu se odlaže zato što je Vrhovnom sudu podneta žalba na drugi zahtev podnet Birou za odštetu, a presuda Vrhovnog suda u tom drugom slučaju može uticati na to kako će sud postupiti prema zahtevu RHA.