Šaljete vozače u ITALIJU? Novi propisi i za prevoznike van EU, kazne do 10.000 evra

Italijanske vlasti nedavno su promenile pravila po pitanju upućenih vozača. Njihovo kršenje može rezultirati novčanom kaznom do 10.000 evra, a propisi se primenjuju i na kompanije sa sedištem u trećim zemljama, piše trans.info. 

Italija je, naime, zapravo primenila pravila Evropske unije i sa njima nove kazne za kršenje propisa za prevoznike, špeditere i vozače. Ova zemlja prilagodila je tek sada svoje zakonodavstvo Direktivi EU o upućivanju radnika – odgovarajuća uredba doneta je 23. februara, a stupila na snagu 21. marta 2023, nakon objavljivanja u italijanskom službenom listu.

AŽURIRANO:
Kako u tekstovima koje su objavili evropski mediji nije bilo detaljnih informacija o tome da li se kompletna uredba ili samo neki njeni delovi odnose na firme iz trećih zemalja, redakcija portala PlutonLogistics obratila se strukovnim udruženjima sa molbom za pojašnjenje konkretno za Srbiju. Na kraju teksta (na dnu stranice) je komentar udruženja Pumedtrans.

Prema uredbi, nova pravila se primenjuju na prekogranični drumski prevoz i kabotaže koje obavljaju upućeni vozači kamiona.

Kako se navodi, propisano je da transportno preduzeće koje šalje vozače u Italiju mora da dostavi posebnu izjavu o slanju najkasnije na početku putovanja. Ovo se mora uraditi preko posebnog telematičkog sistema (interfejsa) povezanog sa IMI (Internal Market Information System) mrežom. Registracija sadrži niz informacija o prevozniku, vozaču, periodu slanja, vrsti prevoza i samom vozilu.

Ukoliko se ti podaci promene, kompanija ima rok od pet dana da ih ažurira. Obaveza vozača je da zadrži u kabini ne samo kopiju pomenute deklaracije, već i druge dokumente koji se odnose na prevoz koji se obavlja u Italiji i da ih predoči u slučaju inspekcije.

U slučaju kabotaže, tokom kontrole neophodno je pokazati da je prevozu prethodio međuanrodni transport za Italiju, a takođe mora biti predočena i odgovarajuća dokumentacija o kabotažnom prevozu. U slučaju provere, moraju se pokazati i tahografski snimci sa simbolima država članica u kojima je vozač obavljao međunarodni prevoz ili kabotažu.

Nepoštovanje novih propisa moglo bi rezultirati visokim kaznama. Nepodnošenje deklaracije (izjave o upućivanje vozača) kažnjava se novčanom kaznom od 2.500 do 10.000 evra, a podnošenje nepotpune, netačne ili zastarele deklaracije može biti sankcionisano kaznom od 1.000 do 4.000 evra.

Ako se kopija deklaracije u papirnoj ili elektronskoj formi i dokumenta za prevoz koji se obavlja u Italiji ne nose u kabini, postoji opasnost od kazne od 2.500 do 10.000 evra.

Osim toga, transportno preduzeće je dužno da na zahtev policije ili inspekcije rada preda dokumentaciju o upućivanju i zaradama isplaćenim tokom tog perioda. Prevoznik ima osam nedelja da to uradi. Ako to ne učini, može biti kažnjen sa 1.000 do 4.000 evra.

Važno je napomenuti da su novom uredbom predviđene kazne i za vozače kamiona, podseća trans.info. Ukoliko tokom kontrole ne predoče dokumente o upućivanju, preti im kazna od 150 do 600 evra.

Krajnji kupac ili špediter takođe mogu biti sankcionisani. 

Uredba, takođe, predviđa da se kazne za prevoznike odnose i na kompanije sa sedištem u trećim zemljama. Isto važi i za vozače zaposlene u kompanijama koje nisu članice EU, objavio je trans.info.

Originalnu uredbu možete pogledati OVDE. 


***AŽURIRANO (petak, 31. mart)

Kako u tekstovima koje su objavili evropski mediji nije bilo detaljnih informacija o tome da li se kompletna uredba ili samo neki njeni delovi odnose na firme iz trećih zemalja, redakcija portala PlutonLogistics obratila se relevantnim izvorima sa molbom za pojašnjenje – konkretno za Srbiju.

U Poslovnom udruženju Međunarodni transport za naš portal kažu da prevoznici iz naše zemlje zasad nemaju razloga za brigu:

– U vezi sa vašim pitanjem o novom propisu o upućivanju radnika u Italiji, isti propis se odnosi na zemlje članice Evropske unije, te se za sada ova obaveza ne odnosi na srpske prevoznike – navode u Pumedtrans-u. 

Budući da su se pojedini čitaoci našoj redakciji obratili i direktnim pitanjima, još jednom ističemo da originalnu uredbu objavljenju u italijanskom službenom listu možete pogledati OVDE  (administrativne obaveze prevoznika Art. 12-sexies Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente, gde je naznačeno i šta se podrazumeva za treće zemlje; sankcije Art. 12-septies Sanzioni, gde je takođe naznačeno šta se i u kojim slučajevima podrazumeva za treće zemlje).

Ukoliko su vam potrebne zvanične informacije o tome koja dokumentacija je potrebna vašem preduzeću – po bilo kojoj stavki, savetujemo da se obratite nadležnim državnim organima ili udruženju čiji ste član.