ABS ponovo organizuje seminare za tehničare TAHOGRAFA

Održavanje seminara unapređenja znanja za tehničare u radionicama za tahografe prema nastavnom planu ABS/03, koje je privremeno obustavljeno shodno merama i preporukama Kriznog štaba i Vlade Srbije, nastavlja se od sredine juna 2021. godine.

Agencija za bezbednost saobraćaja pozvala je zainteresovane kandidate koji se dosada nisu prijavili, da najkasnije do 1. jula 2021. podnesu prijavu za pohađanje seminara unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe.

Kandidati koji su već podneli prijavu za pohađanje seminara (nalaze se na rasporedu za pohađanje) ne treba ponovo da podnose prijavu.

Seminari će biti organizovani u više termina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zlatiboru. Više detalja o trenutno određenim terminima, mestu – adresi održavanja seminara, kao i obavezama koje su u skladu sa epidemiološkim merama, moguće je pronaći na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. 

Kandidati su dužni da sa sobom na seminar ponesu licencu tehničara, ukoliko imaju licencu izdatu na novom obrascu (u formi knjižnog bloka), radi overe prisustva seminaru. Tehničarima koji nemaju licencu izdatu na novom obrascu (u formi knjižnog bloka) ista će biti uručena na kraju seminara.

Kandidati su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugi dokument za identifikaciju. Smatraće se da je tehničar prisustvovao seminaru ukoliko prisustvuje u punom obimu programa seminara. Ukoliko tehničar ne prisustvuje seminaru u punom obimu programa seminara smatraće se da nije prisustvovao seminaru, navodi se u saopštenju ABS.