Slovačka putarina – Od 1. januara 2014. nova direktiva o grupama emisionih klasa za vozila

Slovačka agencija nadležna za putarine uputila je apel svojim korisnicima da zbog promena u grupama emisionih klasa vozila koje određuju visinu plaćanja putarine do kraja godine moraju svoje OBU uređaje uskladiti sa nastalim promenama.

Od 1. januara 2014. godine u Slovačkoj stupa na snagu nova direktiva o grupama emisionih klasa za vozila prema kojima se određuje visina iznosa putarine.

Sada će vozila kategorije EURO IV biti svrstana u grupu sa vozilima kategorije EURO III dok će sledeću grupu činiti vozila EURO V, EEV i VI.

Zato je potrebno da vozila koja su pre pripadala grupi EURO IV, V i EEV na kojima već posedujete OBU jedinicu sada prebacite u odgovarajuću grupu.

Neka preduzeća su već dobila pismo slovačke agencije sa spiskom vozila za koja treba izvršiti promenu emisione grupe a ukoliko pismo niste dobili proverite sami da li za neko od Vaših vozila treba da se izvrši promena.

Promena se vrši na sledeći način:

Prilikom sledećeg odlaska u Slovačku potrebno je da se vozač javi distributivnom centru agencije za putarine na graničnom prelazu i donese sa sobom OBU jedinicu jer je nju potrebno prepodesiti a sa sobom treba da ima i ovlašćenje preduzeća za to kao i sertifikat za vozilo kojim dokazuje kategoriju vozila.

UKOLIKO SE OVE PROMENE NE IZVRŠE DO 1. JANUARA 2014. OBU JEDINICE NA OVIM VOZILIMA ĆE OD OVOG DATUMA BITI BLOKIRANE.

Izvor: pumedtrans.com