SLOVENIJA: Zamena starih DarsGo uređaja u oktobru

Slovenski DarsGO obavestio je korisnike elektronskog sistema naplate putarine koji se primenjuje za vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 tona da se približava datum isteka životnog veka DarsGo uređaja izdatih u prvoj polovini 2018.

Uređaji kojima uskoro ističe životni vek biće opozvani tako što će pri prolasku kroz portal za naplatu putarine emitovati zvučni signal – dva puta će zapištati. Oni će biti opozvani i zamenjeni u oktobru 2022.

U slučaju da dođe do opisanog zvučnog signala, potrebno je da se uređaj zameni u najbližem DarsGo servisu. Zamena je besplatna, objavio je slovenački operater.

Uređaje koji za vreme vožnje kod portala za naplatu putarine emituju samo jedan zvučni signal (zapište samo jednom) ne treba zameniti, odnosno mogu da se i dalje neometano koriste, dodaje se u saopštenju.