Srbija uvodi evropsku elektronsku naplatu putarine

Ministarstvo saobraćaja donelo je Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti.

Ovim pravilnikom propisuje se način elektronske naplate putarine (ENP), tehnički zahtevi, posebni uslovi i elementi interoperabilnosti koje moraju ispunjavati pružaoci usluge evropske elektronske naplate putarine (EENP) sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i upravljač državnog puta.

Elektronski sistemi za naplatu putarine su sistemi koji omogućavaju naplaćivanje putarine korišćenjem najmanje jedne od sledećih tehnologija: satelitskog pozicioniranja vozila, mobilne komunikacije koje koriste GSM-GPRS standarde (preporuka na GSM TS 03.60/23.060) i komunikaciju kratkog dometa (DSRC) na frekvenciji 5,8 GHz.

ENP sprovodi upravljač državnog puta na način da se vozilima koja poseduju uređaj za ENP omogući prolazak posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja i upotrebe gotovinskog plaćanja.

Korišćenje uređaja za ENP moguće je u pripejd sistemu sa unapred uplaćenim iznosom dopune na uređaj za ENP ili u postpejd sistemu na osnovu ispostavljenih računa u skladu sa važećim ugovorom zaključenim između korisnika ENP i upravljača državnog puta ili ovlašćenog distributera.

Kompanija DSV je objavila da je prva u Srbiji uvela karticu za postpejd plaćanje putarine.

Kompletan pravilnik pročitajte OVDE.