Šta da radite ako su vam ukrali ili ste izgubili karticu ili CPC sertifikat?

Ukrali su vam dokumenta, izgubili ste papire, istekle su vam isprave… Šta se dešava kada morate da zamenite karticu ili sertifikat? Kao što već znate, kvalifikaciona kartica vozača je lični dokument i glasi na ime vozača. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) je neophodan za prevoz robe i putnika. Šta se dešava kada je kartica/sertifikat izgubljen ili ukraden; kada menjate vozačku dozvolu ili lične podatke; kada je vozačka dozvola dopunjena drugom kategorijom/kategorijama ili kada je istekao period važenja kartice/sertifikata…?

Zamenu sertifikata/kartice vrši Agencija za bezbednost saobraćaja. U zavisnosti od slučaja, zahtev se može podneti posebno za karticu, posebno za sertifikat ili za oba dokumenta. Prilikom podnošenja zahteva, a u zavisnosti od slučaja, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

GUBITAK/KRAĐA – u ovom slučaju se uz UREDNO POPUNJEN ZAHTEV prilaže sledeća dokumentacija:

  • Fotokopija ili ispis lične karte vozača (samo ako je došlo do promene podataka u odnosu na prvi zahtev);
  • Fotokopija vozačke dozvole vozača (samo ako je došlo do promene podataka u odnosu na prvi zahtev);
  • Dokazi o izvršenim uplatama;
  • Dokaz da vozač ne može da dostavi karticu na uvid (Potvrda o prijemu oglasa za oglašavanje isprave nevažećom od strane Službenog glasnika Republike Srbije) – dokaz treba da sadrži jedinstveni serijski broj obrasca dokumenta koji je izgubljen/ukraden (broj ABS HHH HHH), koji se razlikuje u zavisnosti da li je izgubljena/ukradena kartica ili o sertifikata (ako su izgubljeno/ukradeno više dokumenata, dokaz mora sadržati serijski broj svakog od predmetnih dokumenata).

PROMENA VOZAČKE DOZVOLE – u ovom slučaju se uz UREDNO POPUNJEN ZAHTEV prilaže sledeća dokumentacija:

  • Fotokopija ili ispis lične karte vozača (samo ako je došlo do promene podataka u odnosu na prvi zahtev);
  • Fotokopija vozačke dozvole vozača;
  • Dokazi o izvršenim uplatama;
  • Kvalifikaciona kartica vozača (stara);
  • Izjava o razlozima za vraćanje sertifikata/kartice (potpisana od strane vozača).

Informacije o dokumentaciju koju je potrebno priložiti u slučajevima koji nisu navedeni u ovom tekstu, pročitajte na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

VAŽNO: Prilikom ponovnog podnošenja zahteva, uvek je potrebno prilagati svu neophodnu dokumentaciju, tj. nije moguće koristiti dokumentaciju iz prethodnih zahteva.

Za dodatne informacije: