Standard direktne vidljivosti u Londonu – sve što treba da znate o novim propisima

Od 1. marta 2021. godine, sva teretna vozila preko 12 tona u širem području Londona moraju da poseduju bezbednosnu dozvolu koja se naziva Direct Vision Standard.

Njena nabavka je besplatna, ali se neposedovanje kažnjava sa 500 funti dnevno. Da bi mogli da iskoriste period prilagođavanja, operateri moraju da podnesu zahtev za dozvolu i da se nađu na grejs-listi pre 1. marta.

Šta je Direct Vision Standard?

Direct Vision Standard (Standard direktne vidljivosti) je deo dogovora Grada Londona i Transport for London (TFL), u okviru Vision Zero pristupa smanjenju opasnosti na putu. Novi propisi zahtevaju od svih teretnih vozila preko 12 tona da poseduju bezbednosnu dozvolu, kako bi im bilo dozvoljeno kretanje i rad u širem Londonu od 1. marta 2021.

Teretna vozila dobijaju ocenu između „nula zvezdica“ (najniža) i „pet zvezdica“ (najviša) na osnovu nivoa direktnog vida koji vozač ima kroz prozore kabine (a ne kroz kamere i ogledala).

U Londonu će od marta moći da saobraćaju samo vozila ocenjena „jednom zvezdicom“ i više. Vozilima sa nultom ocenom biće dozvoljeno da saobraćaju samo ako mogu da dokažu usaglašenost sistemskim merama bezbednosti.

Plan dalje predviđa da će od 2024. godine samo kamioni sa tri i više zvezdica moću da dobiju bezbednosnu dozvolu, dok će teretna vozila sa 2 zvezdice ili manje morati da dokazuju usklađenost sa bezbednosnim propisima pre dobijanja dozvole. Sigurnosni sistem mogao bi da uključuje industrijski priznate mere, kao što su senzori, vizuelna upozorenja itd (šema je i dalje u fazi izrade i podložna je promenama, tako da sve informacije o ovoj fazi nisu zasad poznate).

Ko mora da dobije dozvolu?

Svi kamioni – i britanski i strani – preko 12 tona (GVW) koji ulaze ili posluju u širem Londonu moraju imati važeću sigurnosnu dozvolu od 1. marta.

Koliko to košta?

Besplatno je.

Kako dobiti dozvolu?

Prvo proverite da li TFL već zna ocenu vašeg vozila (Kliknite ovde da biste videli da li je vaše vozilo na listi).

1. Ukoliko broj zvezdica nije dostupan:

 • Prevoznici treba da kontaktiraju proizvođača vozila sa VIN brojem HGV-a. Proizvođač vozila će navesti predviđeni broj zvezdica. U međuvremenu prevoznici mogu da nastave sa prijavljivanjem, ali TFL može da zatraži dodatne dokaze.
 • Kada prevoznik dobije ocenu (broj zvezdica) od proizvođača vozila, potrebno je da prosledi te informacije TFL.

2. Ukoliko je ocena (broj zvezdica) već dostupna:

Ako znate startnu ocenu svog vozila, možete da nastavite sa prijavom, a treba da predate kopiju potvrde proizvođača zajedno sa kopijom svog V5C dokumenta (ili stranog ekvivalenta tom dokumentu).

Koje dokumente treba predati

• Podaci o prevozniku i kontakt-podaci;
• Kopija V5C dokumenta vozila (ili strani ekvivalentni dokument), u JPG, PNG ili PDF formatu;
• Tamo gde je to moguće, potvrda proizvođača o DVS-a sa ocenom DVS;
Saglasnost sa uslovima i odredbama. 

Gde se prijaviti?

OVDE se možete prijaviti za DSV bezbednosnu dozvolu

Koji su zapravo zahtevi Standarda direktne vidljivosti

U zavisnosti od vrste i količine ugrađene dodatne opreme, vozilo će dobiti ocenu od 0 do 5 zvezdica. Ova procena će takođe odrediti kada se može koristiti u oblastima Londona.

Ocenu (broj zvezdica) obezbeđuje proizvođač vozila na osnovu tehničkog protokola DVS koji je kreirao Univerzitet Loughborough uz doprinos kompanija Scania, Volvo, DAF, Mercedes, MAN, Reno i IVECO.

Šta ako vozilo ne zadovoljava minimalnu DVS ocenu?

Ukoliko vozilo ne zadovoljava minimalnu DVS kategoriju, prevoznik će morati da ga učini bezbednijim, tako što će ga opremiti dodatnim sigurnosnim sistemima. Kada se sprovede ovo pobošljanje, prevoznik može da izvrši samoprocenu vozila za ocenu 0 (nula).

Da bi izvršili samoprocenu, moraju da predaju pisanu izjavu kao deo svoje prijave. Izjava treba da sadrži sledeće podatke: 

Ime operatera;
Registarska tablica (registraciona oznaka vozila);
Marka i/ili model vozila;
Izjava da operater pruža samoprocenu za ocenu vozila „0 zvezdica“.

Kada se dobije potrvda da je evidencija TFL ažurirana, prevoznik/operater vozila, može da podnese zahtev za bezbednosnu dozvolu „0 zvezdica“.

Koji su zahtevi za bezbednosnu dozvolu?

 • Ogledalo klase V postavljeno na bočnu stranu vozila;
 • Ogledalo klase VI postavljeno na prednji deo vozila;
 • Bočna zaštita od podletanja postavljena na obe strane vozila (osim kada je to nepraktično ili se pokazalo nemogućim)
 • Spoljne slikovne nalepnice i oznake prikazane na vozilima kako bi upozorile ugrožene učesnike u saobraćaju na opasnosti oko vozila;
 • Sistem senzora koji upozorava vozača na prisustvo ranjivog učesnika u saobraćaju koji je postavljen na bočnoj strani vozila;
 • Ugrađeno zvučno upozorenje za manevrisanje vozilom koje upozorava ranjive učesnike u saobraćaju kada vozilo skreće levo;
 • Potpuno operativan sistem nadzornih kamera postavljen na bočnoj strani vozila;

Gde je potrebna dozvola?

Dozvola je potrebna u zoni Great London koja je gotovo isto područje kao i zona niskih emisija. Ona uključuje sve puteve u širem Londonu, one na Heathrow i delove M1 i M4. Međutim, M25 nije uključen (čak i tamo gde prolazi unutar granice GLA)

Mapu pogledajte OVDE.

Koliko dugo važi dozvola?

 • Vozila sa nula zvezdica sa odobrenim bezbednim sistemom dobiće dozvolu do 2024. godine.
 • Vozila sa jednom i dve zvezdice dobiće dozvole do 2024. godine.
 • Vozila sa 3, 4 i 5 zvezdica dobiće desetogodišnju dozvolu.

Izuzeci 

Postoje neka vozila – oružanih snaga, vozila za popravke/obnovu, pokretne dizalice itd, koja mogu u potpunosti ili delimično biti izuzeta od propisa. Kompletnu listu vozila koja su izuzeta od obaveza pogledajte OVDE.

Kako se kvalifikovati za „listu dozvola“?

TFL je uveo grejs period od 90 dana, kao podršku prevoznicima koji su poručili dodatne komponente sigurnosnih sistema pre početka primene 1. marta, a sada se suočavaju sa kašnjenjem u isporuci i ugradnji. Da biste iskoristili grejs period, treba da dostavite dokaz o zakazanoj/planiranoj ugradnji sa detaljima, i registarski broj vozila pre 1. marta, na DVSGracePeriod@TFL.gov.uk.

TFL će razmotriti zahtev i poslati pismenu potvrdu o ishodu. Kada budu izvršili ugradnju sigurnosne opreme, operateri će morati da nastave postupak prijave za DSV dozvolu.

Obavezno je da se ove mere preduzmu pre 1. marta, kao i da se TFL izvesti o kašnjenju pre 1. marta. Ukoliko se obaveštenje kasnije dostavi TFL-u, neće ispunjavati uslove za grejs period.

Šta se dešava ako vozilo nema dozvolu i nije na listi dozvola?

Ako vozilo nije pravilno opremljeno i nema važeću dozvolu, prevoznik će biti kažnjen sa 550 funti (kazna će biti smanjena na 275 funti ako se izvrši plaćanje u roku od 14 dana). Vozači kamiona takođe će biti kažnjeni sa 130 funti za isti prekršaj.

Izvor: trans.info