Subvencije za kupovinu ELEKTRIČNIH i hibridnih vozila i u 2022. – Podsticaji do 5.000 evra

Država će i ove godine subvencionisati nabavku električnih i hibridnih vozila, a za automobil, kao i za lako teretno vozilo, biće moguće dobiti podsticaj u iznosu od 2.500 do 5.000 evra.

Vlada Srbije donela je uredbu o subvencionisanju kupovine ovakvih vozila, a za te svrhe je u republičkom budžetu za 2022. opredeljeno oko milion evra. Uredba je objavljena u Službenom glasniku 30. decembra, a na snagu stupila osam dana kasnije.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Planirani su sledeći iznosi subvencija:

  • za vozila vrste L1 i L2 (moped i laki tricikl) – 250 evra;
  • za vozila vrste L3 – L7 (motocikli) – 500 evra;
  • za vozila vrste M1 (putničko vozilo sa najviše devet sedišta) i N1 (lako teretno vozilo, odnosno vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tona) isključivo na električni pogon, 5.000 evra;
  • za vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon (koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima električni pogon tako da vozilo može bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno da se kreće isključivo na električni pogon), uz obavezu da poseduje spoljni priključak za struju odnosno da se punjenje baterija može ostvariti i iz spoljnog izvora električne energije (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle), kao i za električna vozila sa ugrađenim sastavom za produženje autonomije kretanja (range extender) sa emisijama CO2/km do najviše 50 g/km obračunatim po WLTP metodologiji, 3.500 evra;
  • za vozila vrste M1 i N1 (koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima barem jedan električni motor i može da se bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno kreće isključivo na električni pogon), pri čemu se proizvodnja električne energije za dopunu baterija obavlja unutar samog vozila, sa emisijama CO2 do najviše 140 g/km obračunatim po WLTP metodologiji, 2.500 evra;

Zahtev za subvencionisanu kupovinu podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine, do 31. oktobra 2022. godine.

Postupak dodele subvencija se prekida ako visina opredeljenih subvencija u tekućoj godini nije dovoljna za odobravanje svih uredno predatih zahteva, navodi se u Uredbi.

Podsetimo, tokom prošle godine interesovanje za ove subvencije bilo je veliko, te je Ministarstvo životne sredine sredinom avgusta saopštilo da se prekidaju prijemi zahteva za subvencije za kupovinu novih vozila na električni i hibridni pogon. Budžet opredeljen za ove subvencije u 2021. već tada je bio potrošen.