Tahografi i kombi vozila – Ova zemlja predlaže brže izmene propisa!

Evropski propisi predviđaju da će od sredine 2026. godine vozači kombija morati da poštuju iste propise o vremenu vožnje i odmora koji trenutno važe za kamiondžije, što znači da će i laka komercijalna vozila između 2,5 i 3,5 tona morati da poseduju tahografe. Cilj uvođenja novih pravila, kako je predviđeno revidiranom Uredbom br. 561/2006, jeste povećanje bezbednosti na drumu, kao i obezbeđivanje jednakih uslova za sve transportne kompanije.

Sa druge strane, jedan deo javnosti smatra da novi propisi ne uvode izmene dovoljno brzo, kao i da nisu dovoljno detaljni.

Nakon nesreće u kojoj je učestovao poštanski prevoznik u Alstu u Belgiji, belgijski sindikat BTB-ABVV apeluje da se zahtev za posedovanjem tahografa uvede brže – i to za sva komercijalna vozila.

Nedostatak digitalnog tahografa u kombijima znači da vozači mogu da idu na put 24/7. Za razliku od vozača kamiona, vozači kombija mogu da voze neograničeno, navode.

– Zalažemo se za ubrzano uvođenje i to za vozila sa nosivošću počev od 0 kg, kako bi bili obuhvaćeni svi kombiji – dodaju, navodeći da „nadležni belgijski ministar može da poveća pritisak na svoje evropske kolege, jer su bezbednost na putevima i bezbednost vozača sve više pod pritiskom“.

– U našoj crnoj knjizi e-trgovine, BTB-ABVV je već upozorio na opasnosti koje nastaju zbog podele velikih tereta na manje utovare, koji se mogu transportovati u neograničenom vremenskom periodu kombijima za dostavu – ističe BTB-ABVV u saopštenju. 

– Jedno od rešenja za smanjenje opterećenja vozača i povećanje bezbednosti na putu je da se obezbedi da vozač nije dužan da isporučuje 300 do 400 paketa dnevno. Ubistveni tempo od 200 do 300 zaustavljanja dnevno, bez obaveznog odmora, garantuje da incidenti poput onog u Alstu neće ostati izolovan slučaj. Ukoliko se kompanije izbore za pravičnu cenu za robu koju prevoze i isporučuju, vozači mogu zaraditi pristojnu platu bez potrebe da voze 12 do 14 sati suludim tempom. Na taj način se obezbeđuje manje stresa i pritiska na poslu, što svakako doprinosi bezbednosti – kaže Frank Moreels, predsednik BTB-ABVV.

Podeli na društvenim mrežama: