Tirol ponovo najavio pooštravanje kontrole KAMIONA

Oko 4.000 kamiona svake godine u Tirolu bude podvrgnuto tehničkom pregledu uz pomoć mobilne inspekcijske jedinice kojom upravlja ASFINAG i inspektora iz države Tirol. Nezavisno od toga, kontrolu na putevima u ovoj austrijskoj regiji svakodnevno sprovode i posebno obučeni policajci. Ukupan rezultat u prošlohj godini iznosio je skoro 12.000 napisanih prijava zbog tehničkih nedostataka.

Mobilna inspekcijska jedinica ove godine u Tirolu će imati više radnih dana nego u 2022: 150 umesto 144, saopštio je prošle nedelje ASFINAG.

– Iako se većina vozača kamiona pridržava obaveznih odmora i pauza, i iako je veliki deo kamiona tehnički ispravan, nažalost, uvek ima onih koji ne poštuju propise. Svaki svaki kamion koji ne ispunjava uslove može predstavljati ogroman bezbednosni rizik za druge učesnike u saobraćaju i samim tim je  i jedan neispravan previše. Zbog toga stalno širimo mrežu i tako održavamo kontrole na visokom nivou – kaže Rene Zumtobel, pokrajinski savetnik za saobraćaj.

To je naročito značajno ako se ima u vidu kontimnuirano povećanje saobraćaja – u prethodnoj godini samo na prevoju Brener izbrojano je skoro 2,5 miliona kamiona.

Policija je prvi nivo kontrole teških teretnih vozila. Da li su papiri uredni? Da li je ispoštovano vreme vožnje i odmora? Da li je vozač trezan? Kako je teret obezbeđen? Zatim na scenu stupaju mobilna inspekcijska jedinica ASFINAG-a ili državni tehnički inspektori. Oni kontrolišu težinu, kočnice, osovine, emisiju izduvnih gasova i još mnogo toga.

I ove godine, kako je saopšteno, povećava se broj kontrolnih dana

– U ASFINAG-u imamo fiksnu kvotu od 112 dana od 2015. godine, koja se poslednjih godina stalno povećava. Ove godine je po prvi put na rasporedu 150 kontrolnih dana.

Za dodatnih 38 kontrolnih dana, država Tirol obezbeđuje više od 54.000 evra. Kontrole se sprovode duž autoputa, kao i duž najvažnijih sporednih tranzitnih pravaca na saveznim i državnim putevima.

– Pored hitnih mera koje je Tirol preduzeo da smanji tranzitni saobraćaj, kontrole su takođe važan alat za nas. Svaki vozač i svako transportno preduzeće treba da znaju da vozila koja nisu ispravna u Tirolu moraju da snose posledice. Imamo najgušću kontrolnu mrežu u celoj Austriji – istakao je Zumtobel.

Foto: copyright Land Tirol/Die Fotografen