Transport ADR ROBE: Produžena važnost sertfikata za vozače i savetnike

Republika Srbija potpisala je 17. decembra multilateralni sporazum M330, o produženju važnosti sertifikata za vozače koji vrše transport ADR robe i produženju važnosti sertifikata za savetnike za bezbednost, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema ovom sporazumu, omogućeno je da:

Vozači kojima sertifikat ističe u periodu posle 1. marta 2020. godine do 1. februara 2021. godine, vrše transport opasnog tereta do 28. februara 2021. godine bez produženja važnosti sertifikata.

Savetnici za bezbednost u transportu opasnog tereta kojima sertifikat ističe u periodu posle 1. marta 2020. godine do 1. februara 2021. godine, obavljaju svoje poslove do 28. februara 2021. godine bez produženja važnosti sertifikata.

Multilateralni sporazum M330 (verzija na srpskom i verzija na engleskom jeziku) važi do 1. marta 2021. godine za prevoz na teritorijama ugovornih strana ADR, potpisnica ovog sporazuma.

Preporuka je da vozači imaju kod sebe kopije ovog sporazuma.