Ukupan prevoz robe u 2020: Najmanji pad u drumskom transportu

Količina prevezene robe u 2020. godini manja je za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Unutrašnji prevoz robe manji je za 0,2%, dok je u međunarodnom prevozu robe zabeleženo smanjenje izvoza robe za 2,9% i uvoza 7,9% u odnosu na 2019. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 7,1%. Povećanje obima rada zabeleženo je samo u unutrašnjem prevozu, pokazuju podaci Repubičkog zavoda za statistiku.

Ukupna količina prevezene robe u drumskom saobraćaju u 2020. godini manja je nego u 2019. za 1,4%, dok je obim rada u tonskim kilometrima smanjen za 5,3%

Kada je reč o železnici, količina prevezene robe opala je i u unutrašnjem i u međunarodnom saobraćaju, pa je ukupna prevezena roba u železničkom saobraćaju manja za 8,7%. Obim rada u tonskim kilometrima, u železničkom saobraćaju opao je za 4,1%.

Kada posmatramo prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, situacija je sledeća: u 2020, u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do pada količine prevezene robe od 25,7%, ali i do rasta obima ostvarenog rada od 4,4%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 5,6%, a obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 23,2%.

U tabeli u nastavku pogledajte rezultate ukupnog prevoza robe (prevoz robe u 2019; prevoz robe u 2020; odnos 2020. i 2019).

Ukupan prevoz robe; 2019, 2020, 2020/2019; izvor: RZS

U sledećoj tabeli prikazan je prevoz robe u drumskom transportu.

Drumski prevoz robe; 2019, 2020, 2020/2019; izvor: RZS

Naredna tabela prikazuje rezultate železničkog transporta robe.

Železnički prevoz robe; 2019, 2020, 2020/2019; izvor: RZS

U sledećoj tabeli pogledajte rezultate ostvarene u oblasti prevoza robe unutrašnjim plovnim putevima.

Poslednja tabela prikazuje kako je izgledao avionski transport robe.

Prevoz robe u vazdušnom saobraćaju; 2019, 2020, 2020/2019; izvor: RZS

Kompletan izveštaj o prevozu robe u 2020. godini možete pogledati OVDE. 

Pročitajte i kakvi su rezultati kada je reč o ulazu i izlazu teretnih vozila iz Srbije tokom prethodne godine.