Ukupan prevoz robe: U 2021. samo jedan sektor beleži PAD

Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 37,2%, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 29,9%.

Vazdušni, rečni, cevovodni i drumski saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok železnički saobraćaj beleži pad.

Porast u količini prevezene robe u drumskom i rečnom saobraćaju je delimično usled činjenice da je povećan obuhvat posmatranih izveštajnih jedinica, navodi se u saopštenju RZS.

Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 47,1%, a obim rada, iskazan u tkm, veći je za 31,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvom polugodištu 2021, železnički prevoz robe beleži pad od 8,5%. Obim rada, iskazan u tkm, opada za 5,3% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Kada je reč o vazdušnom saobraćaju, prevoz robe iskazuje rast u količinama prevezene robe od 12,7%, dok je u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen rast od 2,9%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži rast u količini prevezene robe od 365,5%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 273,5%. Zbog povećanog obuhvata izveštajnih jedinica, ove podatke treba uzeti sa malom rezervom.

U tabeli u nastavku pogledajte kako izgleda poređenje ukupnog prevoza robe u 2021. i 2020. godini, za prvih 6 meseci (po kolonama: prevoz robe u 2020; prevoz robe u 2021; odnos 2021. i 2020).

Izvor: Republički zavod za statistiku

U sledećoj tabeli prikazan je prevoz robe u drumskom transportu.

Drumski prevoz robe; 2020, 2021, 2021/2020; izvor: RZS

U sledećoj tabeli pogledajte rezultate ostvarene u oblasti prevoza robe unutrašnjim plovnim putevima.

Rečni prevoz robe; 2020, 2021, 2021/2020; izvor: RZS

Naredna tabela prikazuje rezultate transporta robe u železničkom saobraćaju.

Železnički prevoz robe; 2020, 2021, 2021/2020; izvor: RZS

Tabela u nastavku prikazuje rezultate prevoza robe u vazdušnom saobraćaju.

Prevoz robe u vazdušnom saobraćaju; 2020, 2021, 2021/2020; izvor: RZS

Analiza obima rada po granama saobraćaja u Srbiji, za prvo polugodište 2021, pokazuje da na drumski prevoz odlazi 65%, železnički nešto manje od 17%, rečni 13,1%…

Izvor: Republički zavod za statistiku

Kompletan izveštaj o ukupnom prevozu robe u Srbiji u prvom polugodištu 2021. pogledajte OVDE. 

Rezultata iz 2020. možete da se podsetite OVDE.